Onlinehjälpen

Lägg till användare

Klickar man på lägg till användare så kan man lägga till användare från befintliga kataloger så att de kan få behörigheter på webbplatsen.
Lägg till

Användare/grupp

Här kan man lägga till en befintliga användare/grupp från katalogen. Om man har rättighet så kan man också få lägga till en användare/grupp som inte finns i katalogtjänsten.

Läs mer om att lägga till en befintlig användare/grupp

Läs mer om att lägga till en ny användare i katalogtjänsten

Läs mer om att lägga till en ny grupp i katalogtjänsten

IP-adressområde

Ger besökarna som kommer från IP-adresser inom IP-adressområdet läsrättigheter. Används för att göra lösenordsskyddade sidor tillgängliga utan inloggning för att användas på tex ett intranät.

IP-adressområde

Det går också att automatiskt tilldela en läsroll utan att behöva logga in genom att använda ett ip-adressområde. Fyll t.ex. i 192.168.0.20-192.168.0.100 för att automatiskt logga in alla med ip-nummer som slutar på 21 till 100.

Detta är en tilläggsfunktion, IP-inloggning, som enbart visas om man har licens för detta.

Tänk på att om alla besökare kommer via en brandvägg så ska denna vara inställd på att släppa igenom besökarnas ip-adresser annars kan inte SiteVision se varifrån besökaren kommer.

Samtliga inloggade användare

Väljer man detta alternativ så lägger man till en grupp med samtliga inloggade användare. Dvs när de är inloggade på ett eller annat sätt så till hör de gruppen "Samtliga inloggade användare" och då kan man ge dem behörigheter på exempelvis fil och bildarkiv (om inte webbplatsen är publik).

Samtliga inloggade användare

Virtuella grupper

Här kan man lägga till virtuella grupper som finns skapade.

Läs mer om virtuella grupper

Lägg till en virtuell grupp

Denna funktion kräver att man har behörigheten "Hantera behörighet".

Tilldela användaren/gruppen en roll

När du har hittat den användare som du vill lägga till så markera användaren i listan och klicka OK alternativt dubbelklicka på användaren i listan.

Lägg till användare i listan
Då läggs användaren till i listan under fliken Behörighet. Nu måste användaren tilldelas en roll (som finns till vänster). Kryssa för lämplig roll.
Tilldela användaren en roll

Om du glömmer att tilldela användaren en roll så tas användaren bort ur listan.

Sidan uppdaterad:

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N2.sitevision-cloud.net
75.101.211.110