Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Innehåll

En webbsida i SiteVision består av flera olika moduler exempelvis text, bild, tabell, webbkarta mm. I Innehåll visas vilka objekt som finns på den aktuella sidan som är markerad i navigatorn.

Skärmdump på meny, ikoner och innehåll

Det kan vara bra att byta namn på modulerna på en sida. I exemplet ovan finns det exempelvis två textmoduler och då kan det vara svårt att skilja på dem. Genom att högerklicka på en modul och välja alternativet Byt namn kan man ändra namnet till något mer passande som "Rubrik" om det är en textmodul för en rubrik.

För att namnbytet ska slå igenom måste man avsluta inmatningen med ett Enterslag på tangentbordet.

Innehåll på sidan visas med olika ikoner:

Ikon för absolut innehåll
Skärmdump på olika ikoner för olika moduler
Ikon för mallyta
 • Absolut innehåll: Visar att redaktören har rättighet till att lägga till en modul var som helst på sidan. Kräver att man aktiverat Tillåt absolut positionerat innehåll på webbplatsen.
 • Innehållsyta*: Fördefinierade områden där redaktören lägger ut sina moduler
 • Text: Ikon för textmodul.
 • Bild: Ikon för bildmodul.
 • Tabell: Ikon för tabellmodul.
 • Modul: Ikon för de övriga modulerna. Lägger du exempelvis ut en modul för Nyheter så heter den "Nyheter" men med denna gula modulikon.
 • Radvis layout: Ikon för radvis layout som placerar allt innehåll radvis. Modulerna som ska påverkas av detta läggs i layouten. För att lägga ut en radvis layout, högerklicka på innehållsytan och välj "Lägg till layout -> Radvis".
 • Kolumnvis layout: Ikon för kolumnvis layout som placerar allt innehåll kolumnvis. Modulerna som ska påverkas av detta läggs i layouten. För att lägga ut en kolumnvis layout, högerklicka på innehållsytan och välj "Lägg till layout -> Kolumnvis".
 • Länkad layout: Ikon för länkad layout som visar innehållet av en redan skapad layout som ligger någon annanstans. För att lägga ut en länkad layout, högerklicka på innehållsytan och välj "Lägg till layout -> Länkad" och peka ut original-layouten.
 • Grid: Ikon för ett grid. Ett grid används för att bygga mallar och är som ett rutnät med en fördefinierad bredd.
 • Rad: Ikon för en gridrad. Används för att börja på en ny rad i rutnätet (grid:et)
 • Spalt: Ikon för en gridspalt. Används för att börja på en ny kolumn i rutnätet.
 • Layout med anpassad vy: Ikon som visar att denna layout innehåller en anpassad vy . Området kan visa olika innehåll exempelvis beroende vem du loggar in som (användarprofil), på språk eller metadata.
 • Layout med valbar vy: Ikon som visar att denna layout innehåller en valbar vy. Området visar den information som användaren valt att visa utifrån ett par förbestämda alternativ.
 • Mallyta**: Fördefinierade områden som får ändras i nästa mall.
  * = har olika namn beroende på hur de är tillagda i mallen. Som standard finns tre innehållstyper: Mittenspalt, Högerspalt och Vänsterspalt. I detta fall heter den Mittenspalt

  ** = som standard finns en mallyta: Mallinnehåll.

Ordningen under innehåll är avgörande för i vilken ordning modulerna visas för användaren. För att ändra på ordningen kan man dra-och-släppa (håll ner Shift-tangenten och dra modulen till sin nya plats).

 • För att se absolut innehåll krävs behörigheten "Lägg till absolut innehåll".
 • För att lägga till layouter krävs behörigheten "Skapa layout".
 • För att lägga till länkas layout krävs behörigheten "Skapa länkad layout".
 • För att lägga till ett grid krävs behörigheten "Hantera grids".
 • För att lägga till gridrader och gridspalter krävs behörigheten "Skapa gridrader och spalter".

Denna sida publicerades: 2016-10-11

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets