Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Fliken Anpassade vyer på en spalt

Under fliken Anpassade vyer kan man se eventuellt uppsatta anpassade vyer på spalten. Dessa kan man se om man har skapat Anpassade vyer och om man aktiverat dessa på ett grid genom att högerklicka på det och valt Skapa anpassad vy.

Anpassade vyer

Anpassade vyer

Lägg till anpassad vy

Klicka på plusknappen för att lägga till en anpassad vy på markerad layout/gridrad/spalt. Då öppnas fönstret för att skapa en anpassad vy.

Ta bort befintliga vyer

Markera den vy i listan du vill ta bort och klicka på minusknappen.

Ändra befintliga vyer

Markera en vy i listan och klicka på egenskapsikonen. Här kan man ändra namn på vyn eller typ av vy - inte själva innehållet, det gör man genom att gå in i den aktuella vyn.

Egenskap på en annan anpassad vy

Egenskap på en annan anpassad vy

Egenskaper på en valbar vy

Egenskaper på en valbar vy

Lägg till som förvald

Markera den vy i listan som du vill ha som förvald. Vyn blir markerad med en liten bock om den är förvald. Om man har aktiverat "Tillåt val av flera vyer" så går det att ha flera förvalda.

Den första vyn man skapar blir automatiskt förvald. Den förvalda vyn är den vy som besökaren möts av första gången, innan besökaren gör egna inställningar över vad som ska visas.

Ta bort som förvald

Markera den vy i lisan som du vill ta bort som förvald och klicka på denna knapp.

Det måste alltid finnas en förvald vy! Den förvalda vyn är den vy/de vyer som visas i redigeringsläget. Det går dock inte att redigera i detta läge utan man får växla över till respektive vy för att göra ändringar.

Sortera

Sortera vyerna genom att markera en vy och pil upp/pil ner-knappen.

Inställningar valbara vyer

Här gör man inställningar för hur de valbara vyerna ska bete sig.

Tillåt val av flera vyer

Som standard väljer man EN vy - listan visas som envalsalternativ. Kryssar man i denna ruta så blir det möjligt att välja FLERA vyer - listan visas som flervalsalternativ.

Standard - besökaren väljer EN valbar vy

Standard - besökaren väljer EN valbar vy

Besökaren väljer FLERA valbar vyer

Besökaren väljer FLERA valbar vyer

Tillåt flytt mellan valbara vyer

Kryssa i denna ruta om besökaren ska få dra en valbar vy till en annan kolumn med en valbar vy.

Två valbara vyer i olika kolumner

Det kräver att denna kryssruta är ikryssad i båda vyerna.

Då kan besökaren själv drag-droppa över innehåll från exempelvis den högra kolumnen (i detta exempel flyttar jag Idag) till mittenkolumnen.

Flytt mellan kolumner

Flytt mellan kolumner

Använd egen beskrivning för valbar vyer

Här fyller man i om man önskar en egen beskrivning på en valbar vy. Beskrivningen visas i fönstret när besökaren klickar på ikonen för valbara vyer. Fyller man inte i en egen beskrivning skrivs följande standardtexten ut: "Markera vad som ska visas i denna vy".

Standardbeskrivning

Standardtext för beskrivning av anpassad vy

Om en valbar vy ligger på en gruppsida i Social Collaboration krävs rättigheten "Hantera valbara vyer" för att kunna flytta och byta ordning på vyerna och välja vilka vyer som ska visas för alla gruppmedlemmar.

Denna sida publicerades: 2016-11-10

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets