Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Fliken Användarindex

Sökresultaten i SiteVision bygger på information som lagras i ett sökindex. Som standard i SiteVision finns det tre index: Redigeringsindex, Standardindex och Användarindex. Det går även att lägga till Egna index på webbplatser eller på servern. Ett sökindex uppdateras när du gör förändringar av innehållet på webbplatsen.

Användarindexet innehåller information som blir tillgänglig via sökningar på användaridentiteter i Social Collaboration. Du använder någon av de sökmoduler som ingår i Social Collaboration för att göra sökningar. I indexet finns information om alla användarprofiler och de användarfält som är knutna till dem. Informationen kan vara till nytta vid avancerad utveckling av sökskript.

Användarindex

Det här hittar du under Information

Under rubriken Information kan du se sökindexets totala storlek och hur många objekt det innehåller. Som objekt räknas användarprofiler. Klicka på knappen Uppdatera för att se aktuell status för indexet.

Antalet borttagna objekt indikerar objekt som tagits bort från det gemensamma sökindexet för användarindexet.

Sökvägen visa var indexet ligger i serverns filstruktur och gör det möjligt att ta bort det specifika indexet manuellt.

Användarindex

Det här hittar du under Verktyg

Klicka på knappen Öppna sökruta för att ställa en sökfråga och få fram fullständig information om sökindexet eller för att söka fram det som finns i sökindexet för en specifik användare.

Användarindexet innehåller utvalda sökfält utifrån informationen om användaren. Även sökbara användarfält kommer finnas med i användarindexet. Om inget fält specificeras sker sökning på namn och mail. Du kan specificera ett fält genom att skriva fältnamnet följt av kolon och sedan ditt sökord, exempelvis id:4.q9084elksdkn87q308 för att söka på ett id-nummer.

Du kan specificera din sökfråga genom att genom att skriva fältnamnet följt av kolon och sedan ditt sökord, exempelvis id:400.10135267141827b0d4d45 för att söka på ett id-nummer.

Sökfråga

Exempel på sökfråga.

Denna funktion kräver licens för "Sökpaket 1".

Du kan ta reda på hur många användaridentiteter som finns totalt i användarindexet, eller på en specifik webbplats.

Alla identiteter i användarindexet, oavsett webbplats
Sök på: *:*

Alla identiteter för en specifik webbplats
Sök på: site:<id-numret för webbplatsen>

Omindexering

Klicka på knappen "Indexera" för att uppdatera det befintliga användarindexet för hela servern eller en delgren. Ett nytt fönster öppnas:

  • Uppdatera befintligt sökindex
    Uppdaterar det befintliga användarindexet med eventuell ny information.
    • Skapa nya index på alla noder i klustret - Kryssa i rutan för att skapa ett nytt index på samtliga noder i klustret.
  • Skapa ett helt nytt index som ersätter det gamla (syns endast om klustret innehåller flera noder) Tar bort tidigare användarindex och skapar ett helt nytt. Det är inte möjligt att göra sökningar under tiden det nya indexet skapas.
    • Skapa nya index på alla noder i klustret - Skapar ett nytt index på samtliga noder i klustret.

Statusen för pågående indexering visas i förloppsindikatorn.

Sökinställningar

Kryssrutan möjliggör egen hantering av synonymer för användarindexet. Klicka på Ändra-knappen för att ställa in synonymer. Se synonymer för smeknamn för ett exempel på användningsområde.

För att se serverobjektet krävs det att du är inloggad som systemanvändaren.

För att få tillgång till användarindexet krävs licensen Social Collaboration.

Denna sida publicerades: 2016-09-08

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets