Hjälpwebb

Högerklicka på en modul i Innehåll

När du högerklickar på en modul i innehållsrutan så visas följande alternativ:

Högerklick på modul i redigeringsläget under Innehåll

Inställningar

När du väljer Inställningar kommer du till modulens inställningar.

Kopiera

Kopierar objektet du markerat

Klipp ut

Med hjälp av klipp ut kan du flytta en bild till ett annat ställe i din struktur. Det går också dra och släppa bilden istället.

Lägg i layout

Placerar modulen i en radvis eller kolumnvis layout.

Eventuella egenskaper som är inställda på modulen flyttas upp till layouten. Så om exempelvisen modulen har en kantlinje så flyttas denna kantlinje upp till layouten.

För att skapa layouter krävs behörigheten "Skapa layout".

Flöda

Om du vill arbeta med sättet modulerna flödar högerklickar du på modulen och väljer flöde. Den ovanliggande modulen hamnar så på höger eller vänster sida, beroende på vad du väljer i högerklicksmenyn för flöde.

Dialogruta för flöde av modul

Dekoration

När du högerklickar på en modul kan du välja att spara en dekoration som du ställt in på en särskild modul. Det gäller alla inställningar som du gör när du högerklickar på en modul, exempelvis bakgrundfärg, avstånd och kantlinjer. Här får du också fram de redan sparade dekorationerna som du kan använda på modulen.

Om du (eller någon annan) tidgare sparat en dekoration som är en blå knapp kan du välja att använda den på en modul. Högerkicka och välj Dekoration -> Blå knapp.

Dialogruta för dekoration

Resulatet blir:

Dekoration blå knapp

För att ta bort en dekoration så högerklickar du på modulen och väljer Dekoration -> Ingen dekoration

Ingen dekoration

För att arbeta med Dekorationer krävs behörigheten "Hantera dekorationer".

Ta bort

Tar bort objektet som du markerat.

Moduler sparas inte i papperskorgen utan raderas helt.

Denna funktion kräver arr du har behörigheten "Ta bort"

Byt namn

Byter namn på ett objekt. Avsluta namnbytet med att slå enter för att förändringen ska slå igenom.

Egenskaper

Tar dig till modulens egenskaper

Denna sida publicerades: 2018-07-19

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets