Hjälpwebb

Högerklicka på en mall

När du högerklickar på en sida i navigatorn får du upp en snabbmeny. Där kan du välja olika alternativ. Vilka alternativ som visas beror på din behörighetsnivå.

Högerklicksmeny på sida

Kopiera

Kopierar objektet du markerat.

Klipp ut

Med hjälp av klipp ut kan du flytta ett objekt till ett annat ställe i din struktur. Det går också dra och släppa objektet istället.

Klistra in

Klistrar in objektet som du kopierat eller flyttar det objekt som du klippt ut.

Uppdatera

Uppdaterar innehållet i navigatorn från servern. Gör detta för att se ändringar som gjorts av andra användare.

Avpublicera

Avpublicerar sidan/objektet så att det inte längre blir synligt i onlineläget.

Publicera direkt

Publicerar sidan omedelbart och obligatoriska kontroller och eventuella metadatavärden.

För att Publicera direkt krävs behörigheten "Publicera omgående"

Gå till mallen

Tar dig till mallarna och visar mallen som använts för att skapa den aktuella sidan.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Visa sidmallar"

Byt mall

Genom att välja byt mall kan du välja en annan mall till den sidan du står på.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Byta mall"

Sortering

Med sortering styr du ordningen på underliggande sidor. Som standard är det ordningen Alfabetisk stigande (A-Ö) förvalt.

Sorteringsalternativ i navigatorn

Manuell

Låter dig själv styra över hur du placerar ut sidorna i din struktur. Eftersom strukturen i navigatorn speglas i menyerna är detta en vanlig inställning.

Alfabetisk ordning (A-Ö)

Sorterar sidorna i bokstavsordning, börjar från A.

Omvänd alfabetisk ordning (Ö-A)

Sorterar sidorna i omvänd bokstavsordning, börjar från Ö.

Datumordning (Senast skapad först)

Sorterar sidorna i kronologisk ordning, baserat på datumet när sidan skapades.

Omvänd datumordning (Senast skapad sist)

Sorterar sidorna i omvänd kronologisk ordning, med senast skapade sidan sist i strukturen.

Dölj i menyer

Döljer sidor i menymodulerna på webbplatsen.

Ta bort

Tar bort objektet som du markerat och flyttar det till papperskorgen.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Ta bort"

Byt namn

Byter namn på ett objekt. Avsluta namnbytet med att slå enter för att förändringen ska slå igenom eller klicka på ett annat objekt i redigeringsytan.

Egenskaper

Tar dig till egenskaperna för mallen.

Denna sida publicerades: 2016-05-17

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets