Hjälpwebb

Högerklicka på modul i redigeringsytan

När du högerklickar på en modul i redigeringsytan får du fram menyn varifrån du kan göra inställningar i modulen, flöda, dekorera, ta bort eller komma åt egenskaperna för den specifika modulen.

Observera: När du högerklickar i en textmodul i redigeringsytan så får du fler alternativ, bland annat tabell.

Dialogruta för högerklick på modul i redigeringsläget

Inställningar

När du väljer Inställningar kommer du till modulens inställningar.

Flöda

Om du vill arbeta med sättet modulerna flödar högerklickar du på modulen och väljer flöda. Den ovanliggande modulen hamnar så på höger eller vänster sida, beroende på vad du väljer i högerklicksmenyn för flöde.

Dialogruta för att flöda modul

Dekoration

När du högerklickar på en modul kan du välja att spara en dekoration som du satt upp på en särskild modul. Här får du också fram de redan befintliga dekorationerna som du kan applicera på modulen.

För att avaktivera en dekoration så högerklickar du på modulen, väljer Dekoration -> Ingen dekoration

Dialogruta för dekoration på modul i redigeringsläget

För att arbeta med Dekorationer krävs behörigheten "Hantera dekorationer".

Ta bort

Tar bort objektet som du markerat.

En modul som tas bort sparas inte i papperskorgen

Denna funktiom kräver att du har behörigheten "Ta bort"-

Egenskaper

Tar dig till generella egenskaper för modulen. Det vill säga egenskaper som avstånd, bakgrundsfärg, kantlinjer osv som inte är modulspecifika.

För att få högerklicka på en modul och göra inställningar krävs behörigheten "Hantera sidlayout".

Denna sida publicerades: 2017-12-22

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets