Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Kriterier för användarprofiler

Anpassade vyer ersätts i SiteVision 4 av Vyer. Anpassat innehåll går därför, från och med uppgraderingen till SiteVision 4, endast att nå från det nya redigeringsläget. I och med den förändringen har Användarprofiler ersatts av Målgrupper.

Katalogkriterie

Här kan du peka ut en mapp eller en grupp i katalogen som profilen ska gälla för. Klicka på Bläddra för att peka ut aktuell mapp/grupp. 

Skärmdump på fönstret redigera kriterie

Attributkriterie

Här kan du peka ut ett speciellt attribut som profilen ska gälla för. Exempelvis om du vill att profilen ska gälla för alla chefer så fyller man i Attributnamn title och Attributvärde chef. Klicka OK.

Skärmdump på Attribut kriterie

Vill du lägga till ett attribut på en användare så kan du lägga till de attribut som finns i schemahanteraren i SiteVision. För att se vilka dessa är, klicka på "Starta schemahanteraren" (under Säkerhet ->Katalogtjänst) och välj fliken Användare. Följande attribut finns att fylla i som namn:

  • name
  • mail
  • givenName
  • sn
  • title
  • description
  • telephoneNumber

För att detta ska fungera krävs det att användaren har ett värde ifyllt i katalogtjänsten. Exempelvis title Chef.

Sessionskriterie

Här kan du välja ett sessionsattribut. Exempelvis Anpassat läge, som använder ett sessionattribut som heter Accessability. Om detta attributvärde är true så ingår du i denna profil.

Skärmdump på sessionskriterie

Adresskriterie

Här kan du ange ett kriterie där användaren kommer från ett visst IP-adressområde.

Skärmdump på Adresskriterie

Skriptkriterie

Här kan du ange ett skript för att kontrollera att något är uppfyllt, exempelvis om användaren är inloggad eller om användaren saknar e-postadress i katalogtjänsten.

Skärmdump på Skriptkriterie

Refererkriterie

En referer är en textsträng som skickas med när man klickar på en länk till en webbplats och eventuella parametrar (q) som användes, exempelvis om besökaren sökte på CMS.  En referer ger alltså information om vad besökarna klickat på för länk för att komma till din webbplats.

Med detta kriterie kan man skapa vyer för besökare som sökt efter ett visst ord ("CMS") eller liknande.

Redererkriterie

Våra nya sökmoduler använder Ajax-baserade sökningar. Sökningar som som ska visa sitt resultat på samma sida som sökningen görs kommer att göras med hjälp av Ajax. Sådana sökningar görs utan att parametrarna till sidan ändras. Ett referer-kriterie kommer därmed inte att hitta sådana sökningar. Om däremot ett sökresultat ska presenteras på en annan sida så anropas sidan med en parameter och kan hittas av ett referer-kriterie. Om besökaren har stängt av JavaScript i sin webbläsare skickas alltid parametrar.

Mobilkriterie

Med detta kriterie kan man kolla om besökaren kommer in med en mobil enhet.
Mobil enhet

Kontrollflagga

Det finns också en kontrollflagga där man kan ange

  • Sufficient - Eller-krav där det räcker om det ena eller det andra kriteriet är uppfyllt (OR)
  • Required - Och-krav där det krävs att båda kraven är uppfyllda för att tillhöra en profil (AND)

Lägger du bara till ett kriterie behöver du inte bry dig om kontrollflaggan eftersom det då krävs att detta krav ska uppfyllas.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Egenskaper för webbplats"

Denna sida publicerades: 2016-02-25

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets