Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Avancerat

Skärmdump på fliken Avancerat

Sökindex

Använd eget index

Om du har skapat ett eget sökindex på webbplatsen (eller servern) så går det att peka ut det här för att sökmodulen ska göra sökningar i det istället för det vanliga indexet.

Denna inställning finns enbart om du har licensen "Sökpaket 1 eller 2".

Fält för sökordsförslag

Här kan du bestämma om sökordsförslagen ska visa namn på sidor eller titel.

Fält för träffrubrik

Här kan du bestämma om träffrubriken ska hämta värdet från titelfältet eller namnfältet.

Behörighetskontroll

Här bestämmer du hur behörighetskontrollen av sökträffarna ska ske. De val som finns är:

  • Tidig kontroll (via behörighetsinformation i sökfrågan)
  • Sen kontroll (via filtrering av sökresultatet)

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att i efterhand kontrollera alla sökträffar i ett sökresultat. Standardinställningen är tidig kontroll.

Att använda sen kontroll kan dock vara nödvändigt om tidig kontroll inte kan användas. Ett exempel på ett sådant potentiellt fall är om det finns IP-adressområden uppsatta på webbplatsen. Dessa gör att vissa icke inloggade användare (via sitt IP-nummer) kan få rätt att läsa vissa sidor - trots att de inte är publika. Används tidig kontroll så får icke inloggade användare endast upp publika sidor/filer/bilder i sitt sökresultat.

Noggrannhet antal träffar

Brytpunkt exakthet

Här ställer du in en övre gräns för exakthet. Standardvärdet är 20 träffar. Det vill säga om sökresultatet innehåller mer än 20 träffar så behöver det inte visas exakt men är det 20 träffar eller under skall det exakta antalet visas.

Detta är en prestanda-relaterad inställning. Det är prestandakrävande (tid/minne) att kontrollera det "exakta" antalet träffar för ett stort sökresultat. Dock kan du behöva ställa upp brytpunkten om exaktheten är viktig eller avviker för "mycket" för vissa användare (vissa användare kanske inte har behörighet att se vissa träffar i sökresultatet).

Sökfråga

Använd wildcard-sökning

Denna inställning innebär att enkla sökord automatiskt görs om till wildcard-uttryck. Detta görs för att utöka träffbilden, dvs fler sökträffar - oavsett ordändelse.

Om exempelvis besökaren anger sökfrågan "modul" så görs den faktiska sökningen på "modul" OCH "modul*".

Om besökaren anger en sökfråga med flera ord, exempelvis "modul innehållande frågor" så görs den faktiska sökningen på "modul" OCH "innehållande" OCH "frågor" OCH "frågor*". Det vill säga att wildcard-sökningen sker enbart på det sista ordet om besökaren anger fler ord.

Denna inställning bör alltid aktiveras om modulen är inställd på att använda direktsökning eller om modulen är utpekad som resultatmodul av modulen "Sökruta för person och innehåll"

Sökfält

Använd egna sökfält

Här kan du själv bestämma exakt vilka fält i sökindexet som sökningar ska göras mot och vilka boost-faktorer som eventuellt ska användas.

Detta är en avancerad inställning som kräver kunskap om sökindexets uppbyggnad. Anges ett namn som inte överensstämmer med de fält som finns uppsatta i sökindexet så kommer ingen sökning att kunna utföras.

För att lägga till ett sökfält trycker du på Plus-knappen. Ett fönster öppnas där du kan ställa in fältets namn och vilken boost-faktor du eventuellt vill använda.

Urval

Genom att ange en egen extra filterfråga så är det möjligt att begränsa de sökträffar som besökaren ska se ytterligare. Enbart de sökträffar som uppfyller den ställda sökfrågan samt filterfrågan kommer att visas i sökresultatet.

Notera att modulen via Urvals-fliken redan har en viss filtrering. Den här filtreringen är för att filtrera ytterligare.

Nedan visas ett exempel på hur filteruttrycket skulle se ut om du inte vill ha med några träffar som ligger under ett visst arkiv (i detta fall har arkivet id-nummer 3.623457cf131278f397c7ffd17609).

För att kunna skriva en filterfråga måste du såklart veta vad du kan filtrera på (det vill säga vilka fält finns i indexet och vilka värden har fältet för den/de saker du vill filtrera bort).

För att hitta den informationen gör du lämpligen en sökfråga mot indexet eller klickar på "Visa indexerat"-knappen på en fil/sida/bild.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Om du aktiverar kryssrutan "Filterfrågan är dynamisk ..." så kan du skriva dynamiska uttryck i Velocity med hjälp av SiteVisions publika API
Tillgängliga element i mallen för filterfrågan

Denna sida publicerades: 2016-05-11

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets