Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Personuppgiftsfråga

Personuppgiftsfrågan används för att skapa en samlad personuppgiftsfråga. Detta för att du ska slippa att lägga dit textfält för varje inmatning.

Skärmdump på Personuppgiftsfråga

Fliken inmatningsfält

Här visas alla inmatningsfält som automatiskt skapas när man lägger till en personuppgiftsfråga.

Fälten förnamn, efternamn, adress, postnummer, postadress, telefon, mobiltelefon och e-post läggs ut automatiskt.

Skärmdump på fliken Inmatningsfält

Vill du sedan gå in och ändra (exempelvis ta bort ett fält eller ändra någon egenskap för ett fält) gör du detta här. Vill du exempelvis ta bort Postnummer och Postadress, så markera dem i listan och klicka på minusknappen.Vill du lägga till fält som tagits bort, klicka på plusknappen.

Hämta information från aktuell användare

Om användaren är inloggad i SiteVision kan personuppgiftsfrågan hämta de uppgifter som finns om den inloggade personen i katalogen. Systemet fyller då i dessa uppgifter automatiskt. Exempelvis om användarens för- och efternamn, e-post och telefonnummer finns i katalogen fylls dessa fält automatiskt i formuläret.

Ändra inmatningsfält

Ändra inmatningsfält

Bredd

Bredd på inmatningsfältet (antal tecken).

Fältet är obligatoriskt

Denna kryssar man i om detta fält ska vara obligatoriskt.

Ifyllnadsstöd

Denna kryssar du i om besökaren ska få ifyllnadsstöd i formuläret. Om ett textfält har samma namn som ett tidigare ifyllt fält kan webbläsaren ge förslag utifrån vad som tidigare skrivits. För att aktivera ifyllnadsstöd måste formuläret ha ett speciellt name-element. Följande finns:

 • name för att ange namn.
 • firstname för att ange förnamn
 • lastname för att ange efternamn
 • title för att ange titel
 • organisation för att ange organisationsnamn
 • street för att ange adress
 • postcode för att ange postnummer
 • city för att ange stad
 • email för att ange e-postadress
 • phone för att ange telefonnummer
 • mobile för att ange mobilnummer

Klickar du i denna ruta, visas en varning för att det inte är tillåtet att ha två fält med samma name-element på en sida. Det kan då bli kollisionsproblem mellan frågor.

Skärmdump på förekomst av fältnamn

Beskrivning av fält

För att göra formuläret mer tillgängligt så kan du fylla i en mer utförlig beskrivning av vad fältet innebär. Denna förklaring skrivs då ut som en title-text i koden.

Denna sida publicerades: 2016-02-24

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets