Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Fliken Behörighet i Bokning

Här bestämmer du vilka som har behörighet att göra något i bokningen. Två behörigheter finns som standard: Visa bokningar och Boka.

Skärmdump på fliken Behörighet

Standardbehörigheter

Anonymous

Anonymous har rollen Visa bokningar. Den är förinställd på att personer som inte är inloggade kan titta på bokningar, egna och andras. För att beöskaren ska kunna boka måste de vara inloggade i SiteVision.

Skärmdump på rättigheter

Samtliga inloggade användare

Samtiga inloggade användare har rollen Boka. Den är förinställd på att inloggade användare har rätt att göra allt som har med bokning att göra utom administration av bokning.

Skärmdump på rättigheter på Bokning

Genom att klicka på ikonen Egenskaper vid rollerna kan man se vilka behörigheter som ingår i den rollen. Det går att ändra vad de två olika grupperna, inloggade och inte inloggade, får göra i bokningsmodulen. Vill du ändra på rollen, klickar på Egenskaper och välj att kryssa i de rutor som ska gälla för rollen.

Vill du inte att alla inloggade användare ska få göra en bokning utan bara vissa användare så tar man bort standardinställningen (med minustecknet) och lägger till de användare som skall få behörighet i modulen. Därefter klickar man på Lägg till roll. Här bestämmer man vilka rättigheter som en grupp användare skall få. Namnsätt rollen och markera de rättigheter som ska ingå i rollen

Visa resurs

Detta alternativ väljer du om du vill att användarna bara ska kunna se om det gjorts några bokningar eller ej (dvs inga detaljer). De har inte tillåtelse att boka resursen.

Boka resurs

Om man vill att besökaren ska få tillåtelse att boka en resurs.

Avboka

Ger besökaren möjlighet att avboka sina egna bokningar

Ändra egna bokningar

Ger besökaren möjlighet att ändra sina bokningar

Visa egna bokningar

Du ser sina egna bokningar i bokningsmodulen. Används om man har en användare som delas av flera personer och man ej vill att de ska kunna visa/ändra på bokningarna.

Visa andras bokningar

Ger besökaren möjlighet att se andras bokningar i bokningsmodulen.

Administration

Tillåtelse att gå in och administrera alla resurser, exempelvis avboka andras bokningar, ändra osv.

Om man har skrivrättigheter på webbsidan så har man automatiskt rätt att administrera ALLA bokningar.

Denna sida publicerades: 2015-07-24

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets