Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Korstabuleringar

Man kan välja att kryssa för fler alternativ och göra ett urval, det kallas korstabulering. Om alternativen som markerats tillhör en envalsfråga eller graderingsfråga kommer dessa att kombineras med operationen "eller" (bilden nedan är en graderingsfråga med fem alternativ varav två är markerade. Resultatet blir en korstabulering där enbart svar där deltagarna svarat "Mycket bra" eller "Bra"kommer att tas med).
Skärmdump på korstabuleringar
Om alternativen tillhör en flervalsfråga kommer istället alternativen att kombineras ihop med operationen “och". Görs korstabulering på flera frågor måste alla villkor som finns uppsatta på de olika frågorna vara uppfyllda för att deltagarens svar skall tas med vid beräkning av statistiken. Gör man ett urval med de som valt "Regelbunden service" och "Garantiarbete" så blir inte urvalet 12 svar ("Regelbunden service 8 st" + "Garantiarbete 4 st")
Skärmdump på korstabulering "och"
Av denna kombination blir det bara 3 svar då det bara var 3 deltagare som hade svarat både regelbunden service och garantiarbete.
Skärmdump på resultat av korstabulering "och"

Denna sida publicerades: 2016-02-24

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets