Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Kategorifråga

En kategorifråga är en fråga där man kan koppla samman delfrågor med olika alternativ. När en besökare gör ett val i första dropplistan visas de delfrågor som hör ihop med det valet i nästa dropplista.

Om du exempelvis har delfrågorna Kommun, Skola och Klass så börjar du med att skapa alternativ för Kommun. Under respektive alternativ under Kommun exempelvis Örebro skapar du nästa delfråga Skola där du lägger till de skolor som finns i Örebro. Vill du lägga till ytterligare en fråga, Klass, markerar du respektive skola och lägger till alternativen för klass.

Skärmdump på Kategorifråga

Fliken delfrågor

En delfråga är en kategori som blir en rullgardinslista i exemplet ovan ("Kommun", "Skola", "Klass"). Klicka på plusknappen för att lägga till en delfråga.

Skärmdump på fliken Delfrågor

Lägg till delfråga

Klicka på plusknappen för att lägga till en delfråga.

Delfråga

Fyll i fältet Delfråga

Beskrivning av fält

För att göra formuläret mer tillgängligt så kan du fylla i en mer utförlig beskrivning av vad fältet innebär. Denna förklaring skrivs då ut som en title-text i koden.

Lägg bara till en delfråga i taget! Lägg till delfråga 1, fyll sedan i alternativ till delfråga 1 under fliken Alternativ. Gå sedan tillbaka och lägg till delfråga 2 och fyll sedan i alternativ till delfråga 2. o.s.v

Ta bort delfråga

Markera en delfråga och klicka på minusknappen för att ta bort en delfråga.

Ändra delfråga

Markera en delfråga och klicka på egenskapsknappen så visas fönstret med Delfråga och Beskrivning av fält igen. Här kan man ändra texterna.

Sortering

Markera en delfråga och klicka på pil upp/pil ner för att sortera alternativen.

Fliken alternativ

Klicka på plusknappen för att lägga till alternativ till en delfråga. Exempelvis "Örebro" och "Kumla" som alternativ till delfrågan "Kommun".

Första gången du ska lägga till ett alternativ går det inte att klicka på plustecknet . Då får man högerklicka på Frågan ("Välj skola") och välja Ny. Samma dialogruta öppnar sig som under plustecknet.

Skärmdump på Alternativ exempel

Lägg till alternativ till nästa delfråga

Efter att du skapat ytterligare en delfråga "Skola" så markerar du ett av alternativen till den första delfrågan "Kommun", exempelvis Örebro. Lägg till ett nytt alternativ ("Karolinska skolan") under Örebro med hjälp av plusknappen. Lägg till alla skolalternativ för Örebro. Gör därefter samma sak med Kumla.

Alternativ till delfråga 2

Om du vill lägga till ytterligare en delfråga "Klass", så går du tillbaka till fliken Delfrågor och skapar den. Gå sedan tillbaka till fliken Alternativ och markera en skola under en kommun och klicka på plustecknet för att lägga till vilka klasser som finns på den skolan. Upprepa för alla skolor i Örebro och Kumla.

Ta bort alternativ

Markera ett alternativ och klicka på minusknappen för att ta bort det.

Ändra delfråga

Markera ett alternativ och klicka på egenskapsknappen så visas fönstret med Namn igen. Här kan man ändra texten.

Denna sida publicerades: 2016-02-24

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets