Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Nivåinställningar

Inställningar per nivå

Inställningar per nivå

Här ställer man in egenskaper för olika nivåer. Markera en nivå i taget och gör inställningarna.

Formatmall

Här markerar man den formatmall som skall användas på nivå 1.

Använd samma formatmall på aktiv sida som normal

Denna kryssar man i om man vill använda samma, önskas en annan formatmall, så väljer man den här.

Ingen bakgrundsfärg

Vill man inte ha någon bakgrundsfärg på nivån låter man denna ruta vara ikryssad. Annars avmarkerar man den och väljer färg för den aktuella nivån.

Använd fördefinierat skript

Denna är markerad som standard. Kan man hantera skriptspråk kan man ändra mallen genom att inte välja fördefinierat skript.

Använd inget indrag

Vill man inte ha indrag på nivån låter man denna ruta vara ikryssad. Annars fyller man i hur stort indrag man vill ha. Anges i pixlar.

Skärmdump på fliken Nivåinställningar

Denna flik förändras sig när man skall ställa in nivå 2 och framåt:

Samma formatmall som på nivå 1

Vill man ändra formatmall för nivå 2 bockar man ur denna ruta och väljer en annan formatmall.

Samma formatmall på aktiv sida som på nivå 1

Vill man ändra formatmall på aktiv sida för nivå 2 bockar man ur denna ruta och väljer en annan formatmall.

Samma färg som på nivå 1

Vill man ändra bakgrundsfärg så bockar man ur denna ruta och väljer en färg.

Samma skript som på nivå 1

Här kan man ändra skriptet för hur menyns skall se ut. Endast för avancerade användare.

Samma indrag som på nivå 1

Om man vill ändra indrag till vänster så bockar man ur denna ruta och fyller i det indrag man vill ha. Indrag anges i pixlar. På nivå 3 behålls inställningarna från nivå 2 osv.

Denna sida publicerades: 2015-02-26

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets