Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Exempel: Ändra sökmall & Ändra redigeringsmall

1. Öppna modulen Personkatalog. Under fliken Avancerat, kryssa i Sökmall.

Skärmdump på fliken Mallar

2. Klicka på knappen Ändra mall

Skärmdump på fönstret Ändra mall

Mallen är förinställd på att man kan söka på tre attribut i katalogen: search_givenName (förnamn), search_sn (efternamn) eller search_ou (enhet).

3. Vill man istället för enhet söka på användarnamn, så måste man ändra på raderna

<div style="float:left;$labelWidth">
<label class="$!labelClass" for="#namespace('ou')">$action.getText('ou'):</label></div>
<div style="float:left;$inputMargin"><input class="$!inputClass" id="#namespace('ou')" name="search_ou" size="$inputSize" />
</div>

genom att byta ut Enhet (ou) mot Användarnamn (cn) och search_ou mot search_cn:

<div style="float:left;$labelWidth">
<label class="$!labelClass" for="#namespace('cn')">$action.getText('Användarnamn'):</label></div>
<div style="float:left;$inputMargin"><input class="$!inputClass" id="#namespace('cn')" name="search_cn" size="$inputSize" />
</div>

Alla attribut måste börja på search_ i sökmallen.

Nu kan man söka på användarnamn:

Skärmdump på söka i personkatalog på användarnamn

Ändra redigeringsmall

1. Öppna modulen Personkatalog. Under fliken Mallar, kryssa i Redigeringsmall

2. Klicka på knappen Ändra mall.

Skärmdump på fönstret Ändra mall

Mallen är förinställd på att man kan ändra på sex attribut i katalogen:
- edit_givenName (förnamn)
- edit_sn (efternamn)
- edit_ou (enhet)
- edit_telephonenumber (telefon)
- edit_mail (e-postadress)
- edit_title (titel)

För att detta skall fungera, krävs det också att användaren har rättighet att ändra i katalogen. Har man inte rätt att ändra i katalogen ser man heller ingen ändra-länk.

Om man använder den interna katalogtjänsten (Apache DS) måste man ta bort rättighetskontrollen som finns i detaljmallen för att man skall kunna se Ändra-länken. På rad 19 tar man bort raden:
#if ($action.getEffectiveRights($user))
samt det tillhörande #end på rad 24.

3. Vill man bara att det skall vara möjligt att redigera efternamn och e-postadress så måste man ta bort raderna som innehåller förnamn (givenName), enhet (ou),  telefon (telephoneNumber) och titel (title):

<div style="float:left;$labelWidth"><label class="$!labelClass" for="#namespace('givenName')">$action.getText('givenName'):</label></div>
   <div style="float:left;$inputMargin"><input class="$!inputClass" id="#namespace('givenName')" name="edit_givenName" value="$!action.getAttribute($user, 'givenName')" size="$inputSize" /></div>
   <div style="clear:left"><p style="display:none"> </p></div>

   <div style="float:left;$labelWidth"><label class="$!labelClass" for="#namespace('ou')">$action.getText('ou'):</label></div>
   <div style="float:left;$inputMargin"><input class="$!inputClass" id="#namespace('ou')" name="edit_ou" value="$!action.getAttribute($user, 'ou')" size="$inputSize" /></div>
   <div style="clear:left"><p style="display:none"> </p></div>

   <div style="float:left;$labelWidth"><label class="$!labelClass" for="#namespace('telephoneNumber')">$action.getText('telephoneNumber'):</label></div>
   <div style="float:left;$inputMargin"><input class="$!inputClass" id="#namespace('telephoneNumber')" name="edit_telephoneNumber" value="$!action.getAttribute($user, 'telephoneNumber')" size="$inputSize" /></div>
   <div style="clear:left"><p style="display:none"> </p></div>

   <div style="float:left;$labelWidth"><label class="$!labelClass" for="#namespace('title')">$action.getText('title'):</label></div>
   <div style="float:left;$inputMargin"><input class="$!inputClass" id="#namespace('title')" name="edit_title" value="$!action.getAttribute($user, 'title')" size="$inputSize" /></div>
   <div style="clear:left"><p style="display:none"> </p></div>

Vill man lägga till ett attribut som inte finns i mallen, glöm inte att alla redigerbara attribut skall börja med edit_

4. När man har gjort en sökning och fått resultatlistan, kan man klicka på ett namn och läsa detaljerna som finns om denna person i katalogen. Där finns en ändra-länk. Klickar man på den får man ändra efternamn och e-postadress:

Skärmdump på sök i Personkatalog

Denna sida publicerades: 2015-02-27

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets