Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Arbetsflöde

Om du inte ställer in ett eget arbetsflöde så sker följande arbetsgång:

1) Användaren anmäler sig
2) Användaren får ett e-post där denne måste bekräfta att han vill bli registrerad
3) Användaren blir registrerad

Under denna flik kan du skapa ett arbetsflöde för hur registreringen ska gå till.

Skapa arbetsflöde

Lägg till steg

För att lägga till steg klickar du på plusknappen. Det finns tre möjliga steg att lägga till: E-postvalidering, Granskningssteg och Skapa användare.

Skärmdump på Lägg till steg i publiceringsflöde

E-postvalidering

Detta steg skickar ett mail till den användare som har fyllt i att den vill registrera sig innehållande en länk för att bekräfta ifylld e-postadress.

Granskningssteg

Ägaren får en länk till formuläret med den användare som vill bli registrerad. Granskaren kan justera och eventuellt fylla i administrativa fält.

Om en person skall granska registreringen så krävs det också att denna person är inställd som administratör.

Skapa användare


Automatiskt steg som skapar användaren (motsvarar Publiceringssteg i vanliga publiceringsflödet).

Ett arbetsflöde måste alltid ha ett Startsteg, i detta fall är det Ny användare. Startsteget finns som standard när du skapar ett arbetssflöde. Det går inte att ta bort detta steg.

Inställningar för varje steg

Stegen kan innehålla olika flikar med inställningar. Exempelvis Ny användare har bara tre flikar medan Granskningssteget innehåller fyra flikar. Inställningarna på flikarna är dock likadana men med olika standardtexter, ibland är ett alternativ utgråat för att det inte kan användas på det steget osv.

Fliken Allmänt

Under fliken Allmänt namnges det aktuella steget och om så önskas ges en beskrivning.

Allmänt

Namn

Här namnger du publiceringsflödet. Det är obligatoriskt att namnge arbetsflödet.

Beskrivning

Här fyller man i en beskrivning/förklaring av flödet.

Namnen på steget visas sedan i historikloggen över avslutade flöden tillsammans med en beskrivning på vad som gjorts på varje specifikt steg (skrivs av ägaren då denne åtgärdat aktuellt steg). Beskrivningen som ges under fliken allmänt går som meddelande till ägare av ett steg då det är dags att åtgärda något.

Meddelande rutan finner du i längst till höger i verktygslisten:

Skärmdump på meddelanden

Fliken Inställningar

Inställningar

Åtgärd vid avslag

Här anges vilken åtgärd som ska vidtas vid avslag. De möjliga alternativen är:

  • Avbryt -Avbryter hela arbetsflödet, de ändringar som gjorts i tidigare steg ligger kvar.
  • Fortsätt - Fortsätt i arbetsflödet trots avslag.
  • Starta om - Börja om från början i arbetsflödet, de ändringar som gjorts i tidigare steg ligger kvar.

Det finns även möjlighet att ställa in maximala tiden för ett specifikt steg och önskad åtgärd om tidsgränsen överskrids.

Max åtgärdstid (timmar)

Den maximala tiden för ett steg anges i timmar, om tiden sätts till 0 kommer arbetsflödet alltid vänta på att det aktuella steget godkänns/avslås av ägaren eller någon som har behörighet att göra det.

Åtgärd vid timeout

Om en maximal åtgärdstid är inställd måste även åtgärd för när tidsgränsen passeras anges. De möjliga alternativen är som för Åtgärd vid avslag: Avbryt, Fortsätt och Starta om.

Obligatorisk kommentar

Om denna är ikryssad så krävs det att alla i arbetsflödet anger kommentarer när de utför en aktivitet. Denna är som standard ikryssad.

Interaktiv

Rutan är förvalt ikryssad. Detta betyder att en ägare måste utföra aktuellt steg. Om granskningssteget inte ska vara interaktivt, det vill säga att det aktuella steget ska köras utan att någon användare behöver göra något kryssar man ur rutan.

Skicka ägarnotifieringar via e-post

Denna ruta är som standard ikryssad. Om det inte ska skickas e-post till ägare av ett steg då denne har något att utföra ska inte rutan vara ikryssad.

Fliken Notifiering

Här lägger du till mottagare som ska notifieras när en ny användare skapas. Under E-postinställningar fyller du i vad som ska stå som Ämne och Meddelande i notifieringen.

Notifiering

Fliken Meddelande

Under Meddelande bestämmer du hur mailet med registreringsuppgifter till användaren ska se ut.

Meddelande

Avsändare

Här anger du en e-postadress som står som avsändare på mailen som skickas i användarregistreringen.

Ämne

Här anger du det som ska vara ämne (subject) på mailet. Standardinställningen beror på vilket steg som är markerat.

Meddelande

Här fyller du i det meddelande som ska stå i mailet. Standardinställningen beror på vilket steg som är markerat.

Länk till annan sida än inloggningssidan

Här pekar du ut den sida där registreringsuppgifterna krävs för att logga in. Om du inte pekar ut någon sida går den till inloggningssidan som är uppsatt på webbplatsen.

Fliken Ägare

Här lägger du till de användare eller den grupp som är ägare till publiceringsflödet. Det är de personer eller grupper som ska utföra något på det specifika steget.

Ägare

Denna sida publicerades: 2016-05-17

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets