Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Fliken Tillgänglighet

Under denna flik kan du göra inställningar som handlar om ökad tillgänglighet på webbplatsen.

Skärmdump på fliken Tillgänglighet

Tillgänglighetsrelaterade inställningar

Använd utökat tillgänglighetsstöd

Tillgänglighet är viktigt för personer med funktionshinder. För att göra webbplatser mer tillgängliga för personer med olika funktionshinder kan man aktivera detta alternativ. I SiteVision innebär det att systemet aktiverar påminnelser om att redaktören ska lägga till:

  • länkbeskrivningstexter
  • bildbeskrivningstexter
  • tabellbeskrivningstexter & kolumn/radrubrik

Använd CSS kolumner

Om du inte vill använda layouter som är uppbyggda med tabeller vid mallbyggandet så kan du använda css-kolumner. Dessa beter sig dock lite annorlunda än tabeller, exempelvis radbryter de om de inte får plats med innehållet i en kolumn. Du bör därför vara mer noggrann när du skapar mallarna och lägger till sidor (så att man följer måtten angivna i mallen).

Validera sidan med hjälp av W3C vid publicering

Kollar om koden validerar på sidan som skapats vid publicering. Om sidan validerar visas "grönt resultat:

Skärmdump på valideringskontroll

Om sidan inte validerar, visas "rött resultat". Klicka på knappen Visa W3C rapport för att komma till resultatsidan.

Skärmdump på valideringskontroll

Klicka på Visa W3C rapport för att se resultatet. En ny sida öppnas med valideringsresultaten från W3C.

Tillgänglighetskontrollera sida vid publicering

Kryssa i för att alltid köra ett tillgänglighetstest av sidan vid publicering.

Tillgänglighetstestet kontrollerar bland annat rubriknivåer, om alt och title används på text och bilder, tillgängliga tabeller, att gamla attribut inte används i koden. Tillgänglighetstestet fungerar som länkkontrollen och man får ett resultat vid publicering av sidan. Går det bra visas "grönt resultat":

Skärmdump på tillgänglighetskontroll
Annars visas "gult resultat", vilket innebär att sidan har tillgänglighetsvarningar:
Tillgänglighetsvarning

Annars visas "rött resultat", vilket innebär att sidan har tillgänglighetsfel:

Skärmdump på tillgänglighetsfel

Klicka på Visa rapport för att se resultatet. Felmeddelanden står på engelska, men klickar man på hjälpikonen så kommer man till en sida där man kan hitta förklaringen på svenska.

Tillgänglighetsproblem

Schemaläggning av tillgänglighetskontroll

Ger en samlad bild över tillgängligheten på webbplatsen. Klicka på knappen Inställningar för att ställa in när kontrollen ska köras och vem resultatet ska skickas till. Ett mail skickas med en rapport över de sidor där den automatiska kontrollen upptäckt tillgänglighetsproblem. Ett nytt fönster öppnas:

Automatisk tillgänglighetskontroll
  • Starttid - när rapporten ska köras första gången.
  • Upprepning - Här kan man välja om rapporten ska köras varje dag/timme/vecka/månad.

Direktkontroll

Om du inte vill ha en schemalagd tillgänglighetkontroll utan bara en kontroll just nu klickar du på knappen Kör tillgänglighetskontroll nu.

Rapporten är på engelska.

Denna funktion kräver behörigheten "Egenskaper för webbplats"

Denna sida publicerades: 2016-05-11

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets