Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Menade du

Menade du-funktionen utgår från indexet (alla ord i standardsökfältet) för att skapa en fiktiv "ordlista". Denna "ordlista" används sedan för att - via lexikaliska regler och ordförslagsstrategi - leta upp Menade du-förslag för olika sökord. Notera att "ordlistan" inte är en generell ordlista så man kan bara få förslag på ord som finns i sökindexet. Notera även att det kan dröja en stund innan ord som nyligen introducerats i sökindexet återfinns i "ordlistan".

Menade du

Här gör du inställningar som gäller framtagningen av förslag.

Ge enbart förslag för ord som inte ger några träffar

Denna inställning ser till att ordförslag tas fram och behandlas endast om en sökning inte ger några träffar.

Ge förslag där annat ord ger flera träffar

Ett mer kostsamt alternativ (jämför med ovan) som leder till att ordförslag alltid måste tas fram - oavsett antalet sökträffar. Detta alternativ kan dock vara användbart om man på sin webbplats har felstavade ord och vill undvika att få dessa som ordförslag.

Antal

Här gör du inställningar vad gäller antalet förslag som ska hanteras.

Max antal förslag

Hur många förslag som ska tas fram för vidare utvärdering.

Notera! Trots att standard i sökmodulerna är att endast presentera ett förslag så är det inte en god idé att ställa in max antal förslag till ett! Ett för lågt värde ger dåligt underlag att få fram det "bästa" förslaget. Ett för högt värde är kostsamt att bearbeta. Standardvärdet är 5.

Använd utökat resultat

Denna inställning gör att förslagen processas mer och det uppskattade antalet träffar beräknas.

Urval av förslag

Här kan du göra inställningar för att bestämma vilket ordförslag (framtaget enligt de lexikaliska reglerna nedan) som är "bäst".

Använd det förslag som är bäst enligt lexikaliska regler

Detta alternativ tar fram det ord i ordlistan som enligt lexikaliska regler är mest liknande sökordet.

Använd det förslag som är mest förekommande

Detta alternativ startar med att ta fram ett antal förslagskandidater från ordlistan som enligt lexikaliska regler är mest liknande sökordet. Därefter ställs en sökfråga för var och ett av kandidaterna och den kandidat som förekommer flest gånger i indexet anses vara det bästa ordet.

Lexikaliska regler

Här kan du göra inställningar för att bestämma hur alternativa ord ska väljas, dvs "vilka ord är snarlika detta sökord".

Algoritm för ordsimilaritet

Matematisk algoritm för att bestämma huruvida ett ord är snarlikt ett annat. Möjliga algoritmval är:

Standard är Levenshtein-algoritmen.

Noggrannhetsfaktor

Ett värde mellan 0 och 1 som används av ordsimilaritets-algoritmen. Ju lägre värde, desto fler ord (risken för irrelevanta ord ökar), ju högre värde, desto färre (risken för inga ord alls ökar). Standard är 0,5.

Verifiering av förslag

Här gör du inställningar för att säkerställa att förslagen är korrekta.

Max antal sökningar för att verifiera förslag

Hur många sökningar som ska göras för att säkerställa att förslag ger sökträffar.

För att en ändring av synonymer eller stoppord ska börja användas krävs att indexet indexeras om.

När du gjort alla dina ändringar och sparat det, starta då en full omindexering via Indexering-dialogen.

All Menade du-funktionalitet hanteras av en SpellCheckComponent som finns i sökmotorn, Solr. Via gränssnittet i SiteVision kan du konfigurera värden och parametrar som påverkar den komponentens algoritmer och beteende för Menade du-förslag. En teknisk dokumentation av finns på exempelvis SpellCheckComponent och SpellCheckerRequestHandler.

Denna funktion kräver att du har licens för "Sökpaket 2".

Denna sida publicerades: 2016-06-07

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets