Hjälpwebb

Panelen Inställningar på en mapp/arkiv

På en mapp/arkiv går det att göra inställningar för språk och kodstandard.

Inställningar mapp

Språk

Här anger du vilket som är webbplatsens/sidans huvudsakliga språk. Välj språk i listan.

Språkinställningar

När du har valt ett annat språk visas ytterligare en kryssruta om inställningen ska vara lokal eller ärvas vidare till underliggande sidor. Lokal inställning innebär att du enbart ändrar språk på denna sida.

Teknisk information angående språkinställning:

Det valda språket skrivs automatiskt ut på två ställen i den bakomliggande html-koden. Dels skrivs det ut i lang-attributet/attributen på sidans html-element och dels skrivs det ut i content-attributet för meta-elementet med namnet "DC.Language". Om kodstandarden exempelvis är "XHTML 1.0 Transitional" och språket är Svenska (Sverige) så ser html-koden ut enligt nedan:

<!DOCTYPE ... >
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">
<head>
...
<meta name="DC.Language" scheme="RFC1766" content="sv" />

Översättning av

Om du själv har kopierat en sida och översatt den utan att använda översättningsfunktionen så kan du i efterhand koppla ihop sidorna här. Klicka på sidikonen och bläddra fram originalsidan.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera sidlayout"

Kodstandard

Här kan du ställa in vilken kodstandard (doctype) som ska gälla för webbsidorna.Det går att välja följande kodstandarder:

  • HTML 4.01 Transitional
  • XHTML 1.0 transitional
  • XHTML 1.0 Strict
  • HTML 5

Om du exempelvis vill byta till XHTML 1.0 Transitional på en sida, välj det i listan.

Byte av kodstandard

När du har valt en annan kodstandard visas ytterligare en kryssruta om inställningen ska vara lokal eller ärvas vidare till underliggande sidor. Lokal inställning innebär att du enbart ändrar kodstandard på denna sida.

Sidtitel

Här kan du ändra titel på sidan genom att fylla i fältet.

Publiceringsdatum

Här visas vilket publiceringsdatum som den aktuella sidan har. Här kan du ändra publiceringsdatum på en sida i efterhand. Exempelvis kan du ändra det för att återpublicera en nyhet för att nyheten ska visas överst i nyhetsmodulen igen.

Om du avpublicerar en artikel och sedan publicerar om den så kommer den få ett nytt publiceringsdatum. Anledningen till det är att publiceringsdatumet "nollas" i samband med att artiklen avpubliceras.

Denna sida publicerades: 2018-07-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets