Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Fält

Allmänt

Namn

Fältets namn.

Använd inga mellanslag, och-tecknen (&), större än-tecken (>), mindre än-tecken (<) eller citat-tecken ("). Du bör inte heller använda dig av nationella tecken såsom å,ä,ö.

Använd som standardsökfält

Det finns endast ett standardsökfält per index.

Det är detta fält som används för alla sökfrågor i "enfälts-sökning"-läge där inget fält explicit specificeras. Alla inbyggda funktioner i SiteVision använder dock flerfälts-sökning ("DisMax"). I och med detta så används inte standardsökfält-inställningen, förutom i eventuella egenutvecklade sökfunktioner där "enfälts-sökning" aktivt specificerats.

De inställningar som görs för standardsökfältet är de som kommer att gälla vid indexering av metadata som ställt in att vara sökbara som innehåll på sidan (metadata.analyzed.<metadatats namn>).

Menade du-funktionen baserar sina stavningsförslag på innehållet i standardsökfältet.

I standardindexet så är fältet content.analyzed standardsökfält.

Använd som primärnyckel för dokument

Nyckelfält som unikt identifierar ett dokument i sökindexet. Går bara att anges för vissa fält-typer.

Om indexet specificerar Prioriterade träffar så måste primärnyckeln vara av typen solr.StrField!

I standardindexet så är fältet id primärnyckelfält.

Inställningar

Fältet ska vara sökbart

Innehållet i detta fält skall indexeras, dvs det skall gå att söka mot detta fält.

Fältet ska visas i sökresultatet

Om innehållet i detta fält ska visas i sökresultatet.

Fältet kan innehålla flera värden

Fältet kan ha flera olika värden i samma dokument ("Multi-valued").

Fältet är obligatoriskt och måste ha ett värde i varje dokument

Alla dokument i indexet måste ha detta värde. Ett grundkrav på primärnyckel-fältet.

Denna funktion kräver att du har licens för "Sökpaket2".

Denna sida publicerades: 2015-07-16

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets