Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Fliken Indexering

Indexering

Händelsekö (potentiella omindexeringar)

Antal objekt med hög/låg prioritet

Händelser som inträffar har olika prioritet. Exempelvis har en publicering av en sida hög prioritet. Medan ett byte av sidans namn har lägre prioritet. Om det finns en lång kö så får alla objekt med hög prioritet förtur. De med låg prioritet får vänta till kön med hög prioritet är klar.

Här är en kö med händelser som har inträffat som kan resultera i att något behöver indexeras om. Så även om det står 100 i kö så kanske bara 5 resulterar i en omindexering (hamnar i datakön).

Exekveringstid: 10s

Den tid sökmotorn använder för att berarbeta indexeringskön per gång. Standardinställningen är 10 sekunder.

Datakö (fastställda omindexeringar)

Antal objekt med hög/låg prioritet

Händelser som inträffar har olika prioritet. Exempelvis har en publicering av en sida hög prioritet. Medan ett byte av sidans namn har lägre prioritet. Om det finns en lång kö så får alla objekt med hög prioritet förtur. De med låg prioritet får vänta till kön med hög prioritet är klar.

Denna kö med händelser är faktiska omindexeringar som ska göras.

Exekveringstid: 10s

Den tid sökmotorn använder för att berarbeta indexeringskön per gång. Standardinställningen är 10 sekunder.

Verktyg

Uppdatera information om köer

Uppdaterar informationen ovan för att få senaste datat.

Ändra exekveringstid för köbearbetning

Om du vill ändra från 10 sekunder som är standardinställningen. Du kan ändra från 0 till 30 sekunder.

Starta en tömning av indexeringsköer

Detta ska du inte behöva göra. Det är exempelvis om du gör en helt ny webbplats som du ändrar väldigt mycket. Då kanske du har ett behov att rensa köerna och istället indexera om allt när du är färdig.

Starta en omindexering

När du klickar på knappen Indexera så öppnas ett nytt fönster där du väljer var omindexeringen ska börja ifrån.

  • Navigator/sidor - Bläddra fram en webbplats eller sida som indexeringen ska utgå ifrån
  • Id-nummer - Klistra in ett id-nummer. Id-numret hittar man genom att högerklicka på en sida och välja Egenskaper. Under Allmänt finner man id-numret.

Det finns två alternativ vid omindexering:

  • Återanvänd eventuellt befintligt data
  • Skapa om data för det som ska indexeras

Om du väljer "Återanvänder eventuellt befintligt data" så indexeras det som finns lagrat i Cassandra. Det du potentiellt tappar är det som eventuellt låg i köer när backupen togs, dvs det som ännu inte hunnit lagras i Cassandra/backupen.

Har du återställt från backup och du inte har något indexerat data alls (dvs inga sökningar ger några resultat) så vill du troligen få igång sökningarna så snabbt som möjligt. Då är "Återanvänd eventuellt befintligt data" en bra sak att köra. Då kan du senare köra "Skapa om data för det som ska indexeras"

Vill du vara säker på att få "allt" helt korrekt så väljer du "Skapa om data för det som ska indexeras". Nackdelen är att det tar mycket mer prestanda och tar mycket längre tid än det första alternativet.

Om du har en stor webbplats kan en full omindexering ta en stund och kräva lite kraft. I sådana fall rekommenderar vi att du gör stora omindexeringar på tider där webbplatsen har få besökare.

Denna sida publicerades: 2016-05-30

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets