Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Fliken Nyheter

Under denna flik går det att ange en roll vid skapande av artiklar samt lägga till RSS-källor från andra ställen.

Skärmdump på fliken Nyheter

Behörighet

Lägg till roll vid skapande av artikel

Denna inställning är till för de användare som inte har så mycket behörighet på webbplatsen men som ändå bör få behörighet på den artikel de skapar för att möjliggöra att själva gå in och ändra på eller ta bort sin artikel.

Detta kräver att alla som ska ha möjlighet att skapa en artikel har behörigheten "Skapa artikel" på nyhetsarkivet. Exempelvis hela informationsavdelningen.

De tilldelas då den roll som pekas ut här under inställningar för nyheter. I listan finns alla roller på webbplatsen.

Import av artiklar från externa RSS källor

Under fliken Nyheter kan man ställa in de externa RSS källor som man vill använda på sin webbplats. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data från en extern RSS-källa som uppdateras automatiskt när en ny nyhet inkommit. Därmed uppdateras din webbplats med de senaste nyheterna på ett enkelt sätt.

När man öppnar fliken ser man redan uppsatta RSS-källor.

För att lägga till en ny RSS källa klickar man på plusknappen. Ett nytt fönster öppnas:

Skärmdump på RSS import exempel

Beskrivning

Här fyller man i ett namn på RSS-källan som används internt i SiteVision.

Adress till RSS kompatibel källa

Här fyller man i adressen till en RSS källa. Se till att inte få med några extra mellanslag i adressen. Kontrollera också att adressen är en riktig adress till en RSS-källa. Det kan man göra genom att klistra in adressen i en webbläsare, det ska då visas ungefär som nedanstående exempel:

Exempel på hur RSS kan visas i webbläsare

Kontrollera om källan ändrats...

Här kan man ställa in hur ofta källan ska uppdateras. Standard är 30 minuter.

Töm cache om förbindelsen med källan förloras

Denna kan man fylla i om man inte får kontakt med källan så tömmer den sig själv och sidan visar ingenting. Fyller man inte i denna och förbindelsen med källan förloras visas "gamla nyheter".

För att hitta adresser till externa RSS källor kan du exempelvis söka på "RSS" på Google

Vill du exportera dina egna nyheter som RSS gör du dessa inställningar i nyhetsmodulen.

Visa RSS-nyheterna

För att visa nyheterna från RSS-källan, så ställer man in detta i nyhetsmodulen Under fliken Arkiv väljer man en RSS-källa istället för ett vanligt nyhetsarkiv.

SiteVision har stöd för att visa följande:

  • title
  • description
  • pubDate
  • source
  • link (eller guid om link saknas)
  • enclosure (type måste vara "image/", då försöker vi extrahera bilden)

Denna funktion kräver att man har behörigheten "Egenskaper för webbplats"

Denna sida publicerades: 2016-05-11

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets