Hjälpwebb

Informationen gäller:
Klassiska redigeringsläget

Fliken Användarprofiler

Anpassade vyer ersätts i SiteVision 4 av Vyer. Anpassat innehåll går därför, från och med uppgraderingen till SiteVision 4, endast att nå från det nya redigeringsläget. I och med den förändringen har Användarprofiler ersatts av Målgrupper.

Under Användarprofiler definierar man vilka användarprofiler som ska finnas på webbplatsen, exempelvis Chefer, Ekonomiavdelningen. Dessa användes sedan ihop med Skapa anpassad vy.  När man har skapat användarprofiler kan man sedan använda dessa på webbsidor (layouter) för att styra vissa delar av webbsidan till användare som ingår i olika användarprofiler. Exempelvis för att de som arbetar på ekonomiavdelningen ska få ekonominyheter på deras avdelningssida.

Kopiera aldrig moduler som är profilstyrda! Då kommer profilstyrning hänga ihop med "originallayouten".

Skärmdump på fliken Användarprofiler

Lägg till användarprofil

För att lägga till en användarprofil klickar du på plusknappen. Ett nytt fönster öppnas där man fyller i ett passande namn samt anger vilken typ av kriterie som profilen ska vara av.

Skärmdump på användarprofil exempel

Klicka på plusknappen så visas en lista med de sju olika kriterier som finns:

  • Katalogkriterie
  • Attributkriterie
  • Sessionskriterie
  • Adresskriterie
  • Skriptkriterie
  • Refererkriterie
  • Mobil enhet

Välj ett av dessa och klicka OK.

Det finns också en kontrollflagga där man kan ange

  • Sufficient - Eller-krav där det räcker om det ena eller det andra kriteriet är uppfyllt (OR)
  • Required - Och-krav där det krävs att båda kraven är uppfyllda för att tillhöra en profil (AND)

Lägger du bara till ett kriterie behöver du inte bry dig om kontrollflaggan eftersom det då krävs att detta krav ska uppfyllas.

I den vita rutan står det <Ej konfigurerat kriterie>, dubbelklicka på detta eller välj ikonen för Egenskaper.

Skärmdump på inställningen kriterier
Ett nytt fönster öppnas, beroende på vilken typ av kriterie som valdes. I detta exempel valde vi katalogkriterie:
Skärmdump på fönstret redigera kriterie

Här kan man peka ut en mapp eller en grupp i katalogen som profilen skall gälla för. Bläddra fram det objekt som profilen ska gälla för. Klicka OK.

Lägga till flera kriterier på en användarprofil

Det går att lägga till flera kriterier på en användarprofil. I exemplet ovan har vi lagt till ett katalogkriterie för katalogen Kunder. Om vi också vill att den användarprofilen ska komma från ett visst ip-nummer så lägger vi till ett adresskriterie också.

Det gör man genom att:
1. Klicka på plusknappen för att ange ytterligare ett kriterie.
2. Välj Adresskriterie och fyll i ip-adressområde.
3. Sätt kontrollflaggan på Required.
4. Välje egenskaper för det första kriteriet (Katalogkriterie). Sätt kontrollflaggan till Required.

För att en användare ska leva upp till användarprofilen "Kunder" så krävs det att man finns med i katalogen Kunder samt kommer från ett visst IP-område.

Ta bort användarprofil

För att ta bort en användarprofil, markera den i listan och klicka på knappen Ta bort.

Egenskaper

Vill du ändra på en profil, markera den i listan och välj Egenskaper.

Sortera

Vill du sortera profilerna så markerar du ett namn i listan och klickar på ikonen pil upp eller pil ner.

Ordningen i listan är viktig! Om en person ingår i flera profiler så gäller bara den profil som ligger överst i listan.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Egenskaper för webbplats"

Denna sida publicerades: 2016-02-25

Skriv ut PDF-avsnitt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Vasagatan 10
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets