Logga

Om prenumeration

Med prenumeration kan besökare anmäla att de vill bli meddelade när det sker en nyhet eller uppdatering på en viss sida. Exempelvis kan de som är intresserad av vad som händer på IT-avdelningen anmäla en prenumeration så att de blir notifierade när något händer på den sidan. Mer om hur du aktiverar en prenumeration.

Hanteringen av prenumeration i SiteVision

Hanteringen av prenumeration i SiteVision består av tre delar:

1. Aktivera prenumeration på en sida

För att möjliggöra prenumeration av en sida eller artikel så är första steget att aktivera prenumerationer under Egenskaper för webbsidan. Här anger du avsändare och bestämmer hur notifieringsmeddelandet ska se ut.

2. Lägg till modul för att besökaren ska kunna anmäla sig som prenumerant

För att en besökare ska kunna anmäla sig som prenumerant finns tre olika moduler för detta:

3. Notifiera prenumeranterna vid publiceringstillfället

När du publicerar en sida har du möjlighet att notifiera prenumeranterna. Det meddelande som ska skickas skrivs in vid publiceringen.

Administration av prenumeranter

På en sida som har en aktiv prenumeration har en redaktör möjlighet att administrera prenumeranterna. Det går att lägga till, ta bort, importera och exportera prenumeranter.

Med modulen Mina prenumerationer kan besökaren själv administrera sina prenumerationer.

Övrig information om prenumeranter

SMS

Det finns möjlighet att använda telefonnummer istället för e-postadresser för en prenumerant. Detta kräver dock en speciell licens och en aktiverad SMS-tjänst.

Import/export

Prenumeranter tas inte med vid en export/import. En egen export/import-funktion finns för detta ändamål.

Denna sida publicerades: 2020-03-02

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39