Logga

Hjälpwebb

Lägg till begränsning

Här lägger du till villkor för att begränsa möjlighet att spara inloggning baserat på kriterier.

Lägg till begränsning
  • Kriterie: Välj IP-adressområde eller Användare eller grupp i dropplistan.
  • Typ: Använd Allow för att ge tillåtelse och Deny för att neka automatisk inloggning om kriteriet uppfylls.
  • Flagga: Välj Sufficient eller Required. Sufficient innebär tillräckligt kriterie för att spara inloggning. Required kräver att kriteriet uppfylls. Ett kriterie som är märkt med Required kombineras med ett annat kriterie som är Sufficient.

Denna sida publicerades: 2016-05-02

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets