Logga

Rättigheter - Utseende

En av många styrkor med SiteVision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Här kan du läsa om de olika rättigheterna under kategorin Utseende.

Utseende

Rättigheterna under kategorin Utseende styr utseendeförändringar användare får göra i bland annat modulerna bild, text och tabell. Kategorin innehåller även flera rättigheter som är globala och påverkar hela webbplatsens utseende. De rättigheterna är beroende av till rättigheten Hantera webbplatsinställningar.

Använda fet och kursiv i text

Med rättigheten Använda fet och krusiv i text kan användare markera text som fet och/eller kursiv i modulerna text och tabell. Kan kombineras med behörigheter för formatmallar och modulerna text och tabell.

Använda responsiv webb

Med rättigheten Använda resonsiv webb kan användare göra inställningar för responsiv webb under Egenskaper på modul, layout, grid, gridrad och/eller spalt. Rättigheten kan kombineras med rättigheten Lägg till grid, gridrad och gridspalt och Hantera responsiv webb.

Använda utökad bildredigering

Med rättigheten Använd utökad bildredigering kan användare välja filter och färgsätta bilder i bildmodulen. Kan kombineras med rättigheten för modulen Bild.

Hantera sidlayout

Med rättigheten Hantera sidlayout kan användare högerklicka på en layout eller modul och göra inställningar via alternativet Egenskaper. Rättigheten innebär även, i kombination med rättigheten Hantera vyer, att användare kan tillåta och skapa vyer på en layout.

I kombination med rättigheten Hantera dekorationer kan användare spara dekoration.

Hantera färger

Med rättigheten Hantera färger kan användare skapa nya färger och ändra färger som finns webbplatsen. Rättigheten måste kombineras med rättigheten Hantera webbplatsinställningar.

Hantera formatmallar

Med rättigheten Hantera formatmallar kan användare skapa nya formatmallar och ändra formatmallar som finns på webbplatsen. Rättigheten måste kombineras med rättigheten Hantera webbplatsinställningar.

Hantera dekorationer

Med rättigheten Hantera dekorationer kan användare spara dekorationer (utseendeinställningar). Rättigheten måste kombineras med rättigheten Hantera sidlayout.

I kombination med rättigheterna Hantera webbplatsinställningar och Hantera sidlayout kan användare ändra och skapa dekorationer och CSS-regler via Webbplatsinställningar. Tillsammans med rättigheten Visa dekorationsmall och Skapa dekorationsmall kan användare skapa mallar specifika för dekorationer.

Hantera responsiv webb

Med rättigheten Hantera responsiv webb kan användare aktivera responsiv webb på webbplatsen samt lägga till och administrera brytpunkter. Måste kombineras med rättigheten Hantera webbplatsinställningar och kan med fördel även kombineras med rättigheterna Lägg till grid, gridrad och gridspalt och Använda responsiv webb.

Hantera tabell

Med rättigheten Hantera tabell kan användare skapa tabeller utan fördefinierad tabelltyp.


Denna sida publicerades: 2018-10-17

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39