Logga

Listmeny - Utseende

Skärmdump på fliken Utseende på Listmeny

Allmänt

Använd dessa utseendeinställningar

Denna ruta är som standard ikryssad och innebär att du använder de utseendeinställningar som anges i modulen nedan. Vill du istället själv påverka menyn med en egen css, avmarkerar du denna kryssruta. Då gäller inte dessa inställningar utan då styr du allt från egen css.

Formatmallar

  • Toppnivå - Här väljer du formatmall för den första nivån i listmenyn.
  • Toppnivå aktiv gren - Här väljer du formatmall för den gren som är aktiv i toppnivån.
  • Toppnivå aktuell sida - Här väljer du formatmall för den sida som är aktuell i toppnivån.
  • Undernivå - Undernivå är alla andra nivåer förutom toppnivån. Här väljer du formatmall för undernivån i listmenyn.
  • Formatmall aktuell sida
    Här väljer man formatmall för den sida som är aktuell i undernivån.
  • Formatmall aktiv gren
    Här väljer man formatmall för den gren som är aktiv i undernivån.

Använd bild

Här anger man om man vill visa en bild för toppnivån.

Indrag

Menyn är en lista som är justerad så att texten ligger i vänsterkant. Lägger man till en bild måste man dock kompensera vart bilden skall börja med ett indrag. Om bilden är i liknande storlek som en vanlig punkt i punktlistan så är indraget 1,5em ett lämpligt mått.

Undernivå

Undernivå är alla andra nivåer förutom toppnivån.

Formatmall

Här väljer man formatmall för undernivån i listmenyn.

Formatmall aktiv gren

Här väljer man formatmall för den gren som är aktiv i undernivån.

Formatmall aktuell sida

Här väljer man formatmall för den sida som är aktuell i undernivån.

Använd bild

Här anger man om man vill visa en bild för undernivån.

Indrag per undernivå

Här anger man hur stort nivåindraget skall vara för varje nivå. Standard är 1 em.

Denna sida publicerades: 2018-07-12

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39