Logga

Hur justerar jag en kolumnbredd?

1. Om jag har en tabell med 3 kolumner och önskar att rum-kolumnen vore smalare :

Namn

Rum

E-post

Maria Andersson

R1234

maria.andersson@foretaget.se

Lars Larsson

R2456

lars.larson@foretaget.se

Theresia Larsson Johannesson

R5678

theresia.johannesson@foretagetspecial.se

Ann Jonsson

R4578

ann.jonsson@foretagetspecial.se


2. Markera kolumnen, högerklicka och välj Kolumn -> Kolumnbredd.

Kolumnbredd

3. Välj ett mindre tal om du vill ha en smal kolumn (exempelvis 3 em)

3 em kolumnbredd på Rum

3 em kolumnbredd på Rum

4. Välj ett högre tal om du önskar en bredare kolumn (exempelvis 10 em)

3 em kolumnbredd på Rum

10 em kolumnbredd på Rum

Denna sida publicerades: 2019-03-20

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39