Logga

Egenskaper i fil / bildearkiv

Hvis du velger Egenskaper for et fil- eller bildearkiv, ser du følgende innstillinger:

Egenskaper filarkiv

Felles

Informasjon

Panelen generelt viser generell informasjon om arkivet.

Allmänt på egenskaper för arkiv

Metadata

Les mer om panelet metadata.

Sikkerhet

Les mer om tillatelsespanelet.

Funksjoner

Les mer om søkepanelet

Denne siden ble publisert: 2019-03-04

Kontakt oss

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro
Sweden

Info: + 46 19-17 30 30
Support: +46 19-17 30 39