Logga

Lägg till bildstorlek

Lägg till bildstorlek

Redaktionell information

Namn

Visas i bildmodulen och bloggmodulen som val över bildstorlekar

Beskrivning

Visas som en tooltip i bildmodulen när man för musen över filternamnet.

Använd som förvald i bildmoduler

Bocka i denna ruta för att välja bildstorleken som förvald när nya textmoduler läggs ut på webbsidor. Endast en bildstorlek kan vara förvald i taget.

Storlek

Här ställer du in storleken enligt samma princip som gäller när du skalar om bilder i bildmodulen. Du anger största bredd och höjd så går den antingen på bredd eller höjd. Det går inte att ange ett exakt mått som den ska skala om alla bilder till, det skulle bli oproportionerligt. Om bredden är det viktiga så fyller du i rätt mått på max bredd och överdriver max höjd.

Dessa förinställda storlekar kan du sedan använda i bildmodulen eller i bloggmodulen:

I bildmodulen

Fördefinierad storlek i bildmodulen

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades: 2016-05-02

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39