Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Knapp

Med knappmodulen kan du enkelt skapa länkade knappar. Där ställer du bara in vad som ska stå på knappen, väljer länkmål, knapptyp och storlek.

Exempel på knapp

Allmänt

Under Allmänt ställer du in vad som ska stå på knappen och vart den ska länka.

Inställningar i knappmodulen

Knapptext

Här fyller du i vad som ska stå på knappen.

Länkmål

Här pekar du ut vart knappen ska leda. Den vanliga länkdialogen öppnas och du kan välja intern/extern/länk till fil/länk till bild/e-poastadress eller telefonnummer.

Utseende

Knapptyp

Här finns det fem olika knapptyper som hänger ihop med Envision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Default
  • Primary
  • Success
  • Danger
  • Invert
  • Link

Om du själv inte ändrat på hur en knapp ska se ut i Envision så ser de ut som följande :

Envision-button

För att se hur du ställer in din knapp - gå till Panelen Envision

Knappstorlek

Här finns det tre olika storlekar som också hänger ihop med Envision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Default
  • Small
  • Large

Om du själv inte ändrat på hur en knappstorlek ska se ut i Envision så ser de ut som följande :

Storlekar på knappar Envision

Blockerande (100% bred)

Bocka i denna om du vill att knappen ska ta hela utrymmet.

Blockerande knapp

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?

Följ oss