Logga

Knapp

Med knappmodulen kan du enkelt skapa länkade knappar. Där ställer du bara in vad som ska stå på knappen, väljer länkmål, knapptyp och storlek.

Exempel på knapp

Allmänt

Under Allmänt ställer du in vad som ska stå på knappen och vart den ska länka.

Inställningar i knappmodulen

Knapptext

Här fyller du i vad som ska stå på knappen.

Länkmål

Här pekar du ut vart knappen ska leda. Den vanliga länkdialogen öppnas och du kan välja intern/extern/länk till fil/länk till bild/e-poastadress eller telefonnummer.

Utseende

Knapptyp

Här finns det fem olika knapptyper som hänger ihop med Envisionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Default
  • Primary
  • Success
  • Danger
  • Invert
  • Link

Om du själv inte ändrat på hur en knapp ska se ut i Envision så ser de ut som följande :

Envision-button

I kommande versioner av SiteVision kommer det att finnas ett gränssnitt där du ställer in exempelvis hur du vil att en knapp ska se ut.

Knappstorlek

Här finns det tre olika storlekar som också hänger ihop med Envisionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Default
  • Small
  • Large

Om du själv inte ändrat på hur en knappstorlek ska se ut i Envision så ser de ut som följande :

Storlekar på knappar Envision

Blockerande (100% bred)

Bocka i denna om du vill att knappen ska ta hela utrymmet.

Blockerande knapp

Denna sida publicerades: 2020-01-24

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39