Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Script - JavaScript

JavaScript input field. Created variables are transferred to Velocity.

Skript- javascript

File or write custom code

Here you select one of the following:

 • JavaScript file (.js) - designate a javascript file in the file archive,
 • Custom code - Here you fill in your own code directly in the box.

Toolbar

Verktygslist
 1. Sök - Sök i den egna koden. Fyll i sökord, klicka på enterslag.
 2. Föregående - Hoppar till föregående sökträff.
 3. Nästa - Hoppar till nästa sökträff.
 4. Ersätt - Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu markeras de ord som kan ersättas. För varje ord får man svara Yes, No, Stop.
 5. Ersätt alla- Fyll i ord som du vill ersätta. Klicka enter. Fyll i ersättningsord och klicka enter. Nu har alla ord ersatts.
 6. Utseende - Utseende enligt olika teman. Du kan välja mellan Standard, Eclipse, Ambiance, Twilight eller Monokai.
 7. Helskärmsvy - Tryck på knappen för att ändra till helskärm.

Select script engine

 Server scripts that can run with two different scripting engines. Nashorn is used as default.

 • Rhino - older, used in SiteVision 3.
 • Nashorn - default in SiteVision 4

Help with scripts is not included in the support agreement.

The page published:

Did the information help you?

Contact us

Sitevision AB (headquarter)
Drottninggatan 18A
702 10 Orebro
Sweden

Info: +46 19-17 30 30
Support: +46 19-17 30 39

Follow us