Logga

Profile strength - Appearance

Modulen Profilstyrka visar hur långt en användare har kommit med att färdigställa sin sociala identitet i Social Collaboration. Profilstyrka kan också ge en indikation ifall en användare uppfyllt givna samarbetskriterier. Ju fler kriterier en användare uppfyllt, desto starkare blir profilstyrkan. Maxvärdet är 100%.

In the Appearance tab, you can specify which style sheet to display text with.

Appearance

Fonts

Text at 100%

Here you can choose font to display the text when all the criteria are met and the profile strength reached its maximum, i.e. 100%.

The page published: 2019-01-21

Find us!

SiteVision AB (Headquarter)
Vasagatan 10
702 10 Orebro
Sweden


Info: +46 19-17 30 30
Support: +46 19-17 30 39