Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Profile strength - Appearance

Modulen Profilstyrka visar hur långt en användare har kommit med att färdigställa sin sociala identitet i Social Collaboration. Profilstyrka kan också ge en indikation ifall en användare uppfyllt givna samarbetskriterier. Ju fler kriterier en användare uppfyllt, desto starkare blir profilstyrkan. Maxvärdet är 100%.

In the Appearance tab, you can specify which style sheet to display text with.

Appearance

Fonts

Text at 100%

Here you can choose font to display the text when all the criteria are met and the profile strength reached its maximum, i.e. 100%.

The page published:

Did the information help you?

Contact us

Sitevision AB (headquarter)
Drottninggatan 18A
702 10 Orebro
Sweden

Info: +46 19-17 30 30
Support: +46 19-17 30 39

Follow us