help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

MS Teams-koppling

Vad gör kopplingen?

I Sitevision 7 har vi skapat förutsättningar för att du ska kunna synka in ämnen från andra kanaler än Sitevision. Vi har därför gjort en koppling mot MS Teams som finns att hämta i Sitevision Marketplace. Den synkar meddelanden, kommentarer och användare från kanaler i Teams till Sitevision och även från Sitevision till Teams.

Teams administreras från MS Teams och presenteras sedan i Sitevision. Det vill säga att om du vill lägga till eller ta bort en användare eller byta namn på ämnet så gör du dessa inställningar i Teams, om kanalen (ämnet) är skapat där.

När ett ämne är aktivt så synkas det var tionde sekund. Det vill säga om någon har skrivit något från Sitevision synkas det över till Teams och tvärsom.

Ämnen i Sitevision är samma sak som Kanaler i Teams.

Profilbilder

Om en medlem i teamet har en social profil i Sitevision kopplad till den medlemmen visas namn och profilbild från Sitevision.

Ämnen i SiteVision - hämtar från Teams

Ämnen i SiteVision - hämtar från Teams

Om en medlem i teamet inte har en social profil i Sitevision visas namn från MS Teams och en default profilbild.

Meddelande från SiteVision synkat till Teams

Meddelande från SiteVision synkat till Teams

Medlemmar

I Sitevision klickar du på medlemsikonen längst upp till höger för att se vilka som är medlemmar i ämnet (kanalen).

Medlemsikon

I detta fall finns det 11 medlemmar. När du klickar på ikonen visas en ny vy med vilka som är medlemmar:

Medlemmar i Teamsgruppen

Förutsättningar

Det är sex förutsättningar som krävs för att det ska fungera att använda MS Teams-koppling:

  1. Du måste skapa en applikation i Azure.
  2. Tillåt skyddade API:er i Microsoft Graph
  3. Du har aktiverat REST-API på webbplatsen
  4. Du har satt upp inloggning till Azure via Oauth2-konfiguration på Webbplatsinställningar->Säkerhet ->OAuth2
  5. Du har hämtat hem appen MS Teams-koppling från SiteVision Marketplace.
  6. Du har gjort inställningar för Ämnesintegrationer under Webbplatsinställningar ->Integrationer -> Ämnesintegrationer.

REST-App

Vår integration är en RESTApp dvs ingen modul som du kan se i modulväljaren som många andra appar du fått från Sitevision Marketplace. Den ligger som ett tillägg och syns bara där under Tillägg, ingen annanstans.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera Sitevision Marketplace" för att kunna hämta modulen.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?