help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Del textmodul

Del textmodul finner du under verktøy på verktøylinjen.

Del tekstmodul

Del textmodul er en funksjon som deler en eksisterende textmodul i én eller flere tekst moduler. For eksempel, hvis du vil at teksten i forskjellige tekst moduler som du vil sette inn et bilde i midten av teksten.

Plass markøren i teksten der du vil dele textmodulen og velge Verktøy -> aksje textmodul. All tekst under valget flytter til en ny textmodul.

En textmodul

Resultat efter "Del tekstmodul" - två tekstmoduler

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?