help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Opprette anker

Ankre brukes til å markere avsnitt på en side som et koblingen skal peke til. Ankeret linker kan brukes til å koble i en side. I stedet for bare en kobling til en bestemt side, kan så en link peke på et bestemt område på siden. Markøren så hopper direkte til avsnittet på siden.

Alle modulene som brukes på Web-siden automatisk blir et anker. Men med Insert -> anker , kan du også merke opp avsnitt med ankere.

Opprette et anker linken

  1. Merk teksten som skal lenkes.
  2. Klikk på linkene og velg intern side i listen.
  3. En ny visning åpnes med koblingstypen intern side. Interne sider, hele strukturen på området. Du kan deretter velge siden du vil koble til eller søk for siden.
  4. Huke av boksen "Bruk anker" som vises under strukturen. Dette viser modulene som er tilgjengelige på denne siden (= anker). Påpeke en modul som du vil koble til.
Bruk anker

5. Klikk OK. Visningen går tapt.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?