help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Alle filer

Modulen Alle filer brukes til å vise informasjon om filene i en gruppe. Dette kan gjøres enten ved å liste opp alle filene i gruppens filarkiv eller ved å gi detaljert informasjon om en enkelt fil.

Lenken "Vis filarkiv" i modulen Filer fører til siden der gruppens filer presenteres.

Alla filer

Menyen (tannhjulet) over filene

Her finnes det ulike alternativer avhengig av om noe er valgt eller klippet ut:

  • Marker alle - markerer alle filer slik at du for eksempel kan slette alle filer, klippe ut alle filer osv.
  • Opprett mappe - oppretter en mappe i filarkivet.
  • Slett - sletter filene som er valgt.
  • Klipp ut - klipper ut den valgte filen.OBS! Du kan bare lime den inn i ditt eget filarkiv (i en annen mappe).
  • Lim inn - limer inn de valgte filene. Du blir bedt om å bekrefte om du vil flytte filene.
Klipp ut

Exempel på Klipp ut

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?