help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Søk

Søkemodulen brukes til å opprette en søkefunksjon på nettstedet. Du kan for eksempel søke etter innhold og metadata på sider, artikler, struktursider, filer og bilder. Søkemotoren oppdateres kontinuerlig, så kort tid etter at en side er publisert, er det mulig å søke etter den (hvis den er satt til å være søkbar).

Søkemodulen har støtte for blant annet:

  • forslag til søkeord
  • tagging av søkeord
  • "mente du"
  • deling av søkeresultater på flere sider.

Søkeresultatene presenteres under søkefeltet. For hvert treff vises som standard et ikon, tittel, sammendrag, sist endret, størrelse og søkebane.

Sökordsmarkering

Sökordsmarkering med fet stil med blågrå bakgrund

Fra og med Sitevision 4.5 ekskluderer vi avsluttende spørsmålstegn i søket ("Hva er en modul?"). Et spørsmålstegn er egentlig et jokertegn, men det er det ikke mange brukere som vet, så det er bedre å håndtere det som et vanlig tegn.

Søkeresultatene vises i henhold til treffscore (sortert etter relevans) hvis ingen spesifikk sorteringsrekkefølge er angitt. Treffpoengene beregnes av søkemotoren og avhenger av hvor viktig søket er i forhold til de dokumentene som blir funnet. Beregningen av poengsummen avhenger av et stort antall faktorer og sammenhenger, men de mest avgjørende beregningsgrunnlagene i søkemotoren er:

  • hvor mange ganger søkeordet opptrer i teksten
  • hvor tidlig i teksten nøkkelordet forekommer
  • hvor stor del av teksten nøkkelordet utgjør (nøkkelordet rangerer høyere i en kort tekst enn i en lang tekst)
  • hvor vanlig søkeordet er (søkeord som forekommer sjelden i de indekserte dataene, rangeres høyere enn ord som forekommer ofte)
  • hvordan indeksfeltet som søkeordet forekommer i, er prioritert
  • hvordan treffet er prioritert

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?