help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Personliga inställningar

Modulen Personliga inställningar visar ett kugghjul som öppnar en meny där personliga inställningar kan göras.

Personliga inställningar

Allmänt

Här kan du ställa in hur lång tid det ska ta innan inlägg ska markeras som lästa. Tiden gäller från och med det att du besöker en gruppsida.

Allmänt under Personliga inställningar

Notifieringar

Här får användaren möjlighet att bestämma vilka notifieringar som också ska skickas via e-post. Ifall mobilappen är aktiverad kommer även den kolumnen synas här.

Notifieringar

Profilinställningar

Här kan användaren ändra information om sig själv, kopplat till vad du har valt i modulen under synliga användarfält.

Inställningar i modulen

Följande inställningar kan du göra i modulen:

Inställningar im odulen Personliga inställningar

Synliga användarfält

Här visas alla de användarfält som är förvalda i den Stora vyn på en profilsida.

Använd en egen uppsättning användarfält

Om du vill justera vilka fält som användarna ska få ändra på kan du välja vilka användarfält du vill visa här. Bocka i rutan och då visas en länk "Lägg till användarfält". Du kan då välja bland de användarfält som finns uppsatta på webbplatsen.

Synliga användarfält

Utseende

Storlek på ikon

Här kan du väljamellan tre storlekar på ikonen - Stor, mellan, liten

Storlekar på ikoner

Visa ledtext för knapp

Om du vill visa ledtext för knappen bockar du i denna ruta. Standardtexten är "Personliga inställningar".

Ledtext på ikon

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?