help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Inställningar

Länken Inställningar hittar du under ikonen Anpassa innehåll i verktygslisten:

Inställningar under ikonen anpassade vyer

För att du ska kunna se denna ikon krävs det att du har en layout eller spalt där du tillåter vyer, annars visas inte ikonen. Om du har skapat anpassat innehåll visas de olika namnen på målgrupperna och reglerna under denna ikon. Annars visas bara en länk - Inställningar.

Då öppnas en ny vy där det går att lägga till målgrupper och regler.

Det går bra att skapa en vy direkt mot en regel, du behöver inte använda en målgrupp om du inte vill.

Regler

Regler är de tekniska förutsättningar som kopplas ihop med en målgrupp för att en viss vy ska visas. Exempelvis om du har en målgrupp som heter Kunder så kan du koppla ihop den målgruppen med regeln som säger att användaren ska finnas i mappen Kundregister i katalogtjänsten. Klicka på Lägg till regel för att lägga till en eller flera regler.

Regler och målgrupper

Målgrupper

Målgrupper är bara ett namn och en beskrivning på en målgrupp som du vill skapa ett anpassat innehåll för. Du kan skapa målgrupper för att visa prototyper för vad som ska hända om du hör till exempelvis en geografisk målgrupp. Men inget händer förrän du kopplar samman målgruppen med en regel.

Klicka på Lägg till målgrupp för att lägga till en eller flera målgrupper.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?