help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

BODY- Avancerat

Under fliken Avancerat finns möjlighet att lägga till CSS till formatmallen.

BODY Avancerat

CSS

Det går att påverka utseendet på formatmallen med hjälp av stilmallar (CSS). Skriv CSS-koden direkt i fältet.

Exempel Egen CSS:Innebär:
text-transform:uppercase;Gör automatiskt versaler av texten
font-weight:300;Anger vilken typ som ska användas vid användande av Google Webfonts
letter-spacing:5px;Ökar avstånd mellan bokstäverna

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?