help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

BODY- Allmänt

Här gör du inställningar för hur BODY ska se ut:

Lägg till BODY, allmänt

Utseende

Typsnitt

Här kan du välja mellan typsnitten Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times New Roman och Verdana. Dessa är så kallade webbsäkra typsnitt vilket innebär att de flesta användare har dessa typsnitt på sina datorer.

Vill du använda ett annat typsnitt så kan du fylla i det i rutan själv. Observera att du måste fylla i hela namnet exempelvis "Trebuchet MS". Eftersom detta typsnitt inte finns som standard på alla datorer är det bra att lägga till fler namn på typsnitt, separerade med kommatecken.

Om du har lagt till ett eget typsnitt med exempelvis Google Webfonts så visas det också i listan.

Färg

Här väljer du färg för BODY. Här visas de färger som är uppsatta under färger.

Storlek

Du har möjlighet att ange en textstorlek i procent, em, rem eller pixlar. Av tillgänglighetsskäl rekommenderas att du använder en relativ storlek, det vill säga procent, em eller rem. Då kommer besökare ha bättre möjlighet att påverka textens storlek efter behov. Följande enheter finns att välja:

  • % - procent av body. Standard är 100%.
  • em - relativt mått som utgår från det omslutande elementets textstorlek.
  • rem - relativt mått som utgår från det omslutande rotelementet (HTML-taggen) 
  • px - fast mått, ska inte användas om du ska bygga responsiv webb

Det går att skriva in önskad storlek. Som standard föreslås 100%.

Radavstånd

Här ställer du in formatmallens radavstånd. Inherit innebär att radavståndet ärvs från omslutande element. Inherit är förvalt som standard. Följande finns att välja i listan:

  • Inherit
  • normal (120%)
  • 1.3

Fet/kursiv/omskalbar

Här väljer du ytterligare inställningar för formatmallen.

  • Fet - Bocka i alternativet för att ge formatmallen fet stil.
  • Kursiv - Bocka i alternativet för att ge formatmallen kursiv stil.
  • Omskalbar - Formatmallen skalas om vid nyttjandet av modulen Teckenstorlek. Bocka i alternativet om formatmallarna anges i pixlar. För formatmallar angivna i relativa mått (em eller procent) räcker det att alternativet är ibockat i formatmallen BODY.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?