help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kom igång

Med denna guide kommer du snabbt igång med Social Collaboration. Du pekar ut startpunkt, mall för landningssidor samt delmall för gruppmallar.

Kom igång

Information

Här väljer du placering, vilken mall som landningssidor ska använda och vilken utgångsmall som gruppmallarna ska baseras på.

Placering

Här väljer du startpunkt för Social Collaboration.

Landningssidor

Här väljer du den mall som ska användas på landningssidor. Följande landningssidor skapas:

Sidor som skapats med guiden

Välj gärna en sidmall som är bred då profilsidan kräver mycket utrymme. Innehållet kommer att placeras i innehållsytan "Mittenspalt" om sådan finns, annars i den första innehållsytan.

Grupper

Varje grupp har en egen sida som baseras på en gruppmall. Gruppmallen bygger på en delmall och här väljer du vilken delmall gruppmallen ska baseras på. Om det sedan tidigare finns en gruppmall går det att peka ut den.

Gruppmall

Exempel på hur en gruppmall kan se ut

När guiden är klar kommer du tillbaks till Social Collaboration-sidan men utan alternativet "Kom igång".

För att kunna ändra centrala inställningar för Social Collaboration så krävs behörigheten "Hantera egenskaper för webbplats".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?