help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Validera text

Validera text hittar du under ikonen Verktyg i verktygslisten.

Menyalternativ Validera text

När du klickar på ikonen för validera text skickas texten till valideratext.se för att validera den mot läsbarhetsindex och skrivregler. Valideringen sker per textmodul. Resultatet öppnas i ett nytt fönster:

Validera text -analys

Klickar du på Ord eller uttyck får du mer information om ord/uttryck som påträffats i texten:

Validera text - ord eller uttryck

Klickar du på Läsbarhet, får du mer information om genomsnittligt antal ord per mening samt procentandel långa ord som påträffats i texten:

Validera text läsbarhet

Klickar du på Statistik, får du mer information om antal meningar och ord, ordförekomster, långa ord samt analys per mening:

Validera text - statistik

Validera text kräver licens hos ContentFlight (företaget bakom valideratext.se) samt licens i Sitevision.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?