help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Proofreader

Proofreader hittar du under ikonen Verktyg i verktygslisten (om du har ställt in konto på webbplatsinställningar)

Ikon-inställningar

När du klickar på alternativet Proofreader skickas texten till Proofreader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att validera den mot läsbarhetsindex och skrivregler. Valideringen sker per textmodul. Resultatet öppnas i ett nytt fönster:

Resultat av Proofreader

Klickar du på markerade ord så får du mer information om ord/uttryck som påträffats i texten:

Hjälp om ord i Proofreader

De markeringar som har bokstaven L först, indikerar Läsbarhetsindex.

Läsbarhetsindex

Proofreader kräver licens hos ContentFlight samt licens i Sitevision.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?