help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fjerne modul

Fjerne en modul i Rediger arbeidsområde

Bruk følgende fremgangsmåte for å fjerne en modul fra en webside:

1. Velg modulen som du vil slette i redigere området.

2. Høyreklikk og velg Slett.

Fjern

3. lagre og publisere på nytt for at endringen skal vises for besøkende på webområdet.

Fjerne en modul i innhold

Bruk følgende fremgangsmåte for å fjerne en modul fra en webside:

1. Velg modulen som du vil slette i det innholdet til venstre.

2. Høyreklikk og velg Fjern.

Fjern Innhold

3. lagre og publisere på nytt for at endringen skal vises for besøkende på webområdet.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?