Hjälpwebb SiteVision 4

Grupp

En grupp i Social Collaboration är en sammanslutning av användare som möjliggör samarbete. Minst en av användarna är gruppadministratör och har det övergripande ansvaret för grupp.

Till varje grupp hör en gruppsida som baseras på en gruppmall. Det är gruppmallen som styr vilka funktioner som finns tillgängliga i gruppen.

Det finns tre olika typer av grupper:

  • Öppen - En användare kan själv gå med i en öppen grupp och följa den. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg och ladda upp filer. Alla användare kan se innehållet i gruppen och skriva kommentarer.
  • Modererad - Gruppadministratören lägger till gruppmedlemmar. Gruppmedlemmar kan skriva inlägg och ladda upp filer. Alla användare kan följa gruppen och se innehållet.
  • Sluten - Gruppadministratören lägger till gruppmedlemmar. Endast medlemmar kan se innehållet.

När det gäller slutna grupper bryts alla arv. Vill du tilldela andra rättigheter än gruppadministratör och gruppmedlem måste dessa tilldelas för varje grupp.

De här modulerna kräver licens för SiteVision intranät.

Denna sida publicerades: 2018-07-16

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets