Onlinehjälpen

Secure cookie

Med funktionen kan du aktivera automatisk inloggning för användare. Användaren kan välja att spara sin inloggning så att sessionen lagras i en säker cookie.

Modulen kräver säker förbindelse, läs hur du aktivera det.

Secure cookie
Secure cookie steg 2

Sätt "Spara inloggning" som standard

Välj om inloggning skall sparas som standard.

Giltighetstid (dagar)

Giltighetstiden löper ut om användaren inte besöker webbplatsen inom valt antal dagar och måste då logga in på nytt.

Kontrollflagga

  • Optional
  • Required
  • Requisite
  • Sufficient

Avancerade åtkomstinställningar

Klicka för att visa inställningarna.

Inställningar för secure cookie modulen

Inga restriktioner

Automatisk inloggning gäller för alla.

Restriktioner

Villkor för att begränsa möjlighet att spara inloggning baserat på kriterier.

  • Typ: Använd Allow för att ge tillåtelse och Deny för att neka automatisk inloggning om kriteriet uppfylls.
  • Kriterie: Välj användare/grupp eller ip-adressområde som kriteriet ska gälla.
  • Flagga: Välj Sufficient eller Required. Sufficient innebär tillräckligt kriterie för att spara inloggning. Required kräver att kriteriet uppfylls. Ett kriterie som är märkt med Required kombineras med ett annat kriterie som är Sufficient.

Kontrollflagga

Kontrollflaggan ska vara Optional.

Sidan uppdaterad:

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N1.sitevision-cloud.net
75.101.211.110