Onlinehjälpen

Fliken Sitemaps

Under fliken Sitemaps kan man aktivera sitemaps (information som ligger till grund för en Sitemap-fil).

Vad är sitemaps?

De tre sökmotorerna Google, Msn och Yahoo! använder en gemensam standard för sitemaps (en xml-fil). I en sitemap finns information till sökmotorernas spindlar om vad som är nytt på webbplatsen och vad man vill ska indexeras först. Man kan exempelvis ange vilka sidor som är viktigast (prioritet) , hur ofta de ändras (frekvens). Detta kan man ställa in på varje sida genom fliken Allmänt -> Sökindexering. Detta gör att man inte behöver vänta på att hela webbplatsen genomsöks.

För att få ange en Sitemap-fil behöver ofta administratören ett konto per webbplats hos sökmotorerna (Google, Msn eller Yahoo!). Adressen till sitemaps-filen som ska registreras hos sökmotorerna ser ut enligt: http://<server>/sitemapindex.xml

Aktivera sitemaps

Kryssa i rutan för att aktivera sitemaps. När man kryssar i rutan så aktiveras funktionen nästa dag.

Aktivera sitemaps

Uppdateringsintervall för denna sida

Här ställer man in hur ofta man vill att (de sökmotorer som använder Sitemaps) ska komma in och uppdatera sökträffarna. Standard är "Inte inställd". Om det är ett dokument som ändras ofta så väljer man exempelvis dagligen eller timvis. Är det ett statiskt dokument kanske det räcker med månatligen eller årligen. Följande frekvenser finns att välja:

  • Inte inställd
  • Aldrig
  • Ofta
  • Timvis
  • Dagligen
  • Veckovis
  • Månatligen
  • Årsvis

Sidan uppdaterad:

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

se-sto-ste-sv5-2.sitevision-cloud.net
3.229.117.191