Hjälpwebb SiteVision 4

Kortkommandon Mac i SiteVision

I SiteVision finns följande generella kortkommandon i redigeringsläget:

Vanliga funktioner

 

SHIFT + Publicera

Publicera en sida utan att gå igenom publiceringsdialogen

CTRL + Enter

Ok i dialogruta

SHIFT + Dubbelklick på text/bild

Direkt åtkomst till modulens inställningar från visningslägetläget (fungerar endast på text- och bildmoduler)

 

I Textmodulen:

 

CMD+X

Klipp ut

CMD+C

Kopiera

CMD+V

Klistra in

CMD+B

Fet stil

CMD+I

Kursiv stil

CMD+Z

Ångra

 

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!