Hjälpwebb SiteVision 4

Verktygslisten

Verktygslisten visas överst i redigeringsläget. Här hittar du ikonerna Redigera, Visa, Anpassa innehåll, Moduler och Sidaktivitet. Verktygslisten är en central del i redigeringen eftersom det är där du bland annat hittar de moduler som du har behörighet att använda. Det är även via verktygslisten du kommer åt redigera för att komma åt inställningarna för webbplatsen och sidan.

Verktygslist

Denna sida publicerades:

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!